ข้ามไปยังเนื้อหา
noneการป้องกันเชื้อโรคและการควบคุมการติดเชื้อ

การป้องกันเชื้อโรคและการควบคุมการติดเชื้อ

การควบคุมการติดเชื้อในที่พักอาศัย

เชื้อโรคนั้นมีอยู่รอบตัวเราแต่ไม่ต้องตกใจเชื้อโรคส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เชื้อบางชนิดกลับมีประโยช์ต่อร่างกายอย่างเช่นแบคทีเรียในกระเพาะอาหารที่ทำหน้าที่ช่วยย่อยอาหาร สิ่งสำคัญคือการปกป้องครอบครัวจากเชื้อโรคที่อาจก่อให้เกิดโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและการติดเชื้ออื่นๆ

เชื้อโรคแพร่กระจายได้อย่างไร?

แบคทีเรียและเชื้อโรคที่เป็นอันตรายแพร่กระจายเข้ามาในที่พักอาศัยโดยแฝงตัวมากับร่างกายของคนเราหรือบางครั้งก็ปะปนอยู่ในอาหารและน้ำที่ปนเปื้อน

เราเองมีส่วนสำคัญในการควบคุมแพร่กระจายของเชื้อโรค การทำความสะอาดพื้นผิวที่สกปรกอย่างไม่ถูกสุขอนามัย (เช่น ผ้าที่สกปรก) อาจทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เรายังสะสมเชื้อโรคมากมายไว้บนมือของเราเมื่อเราออกไปทำธุระในที่ต่างๆ และเชื้อโรคจากมือของเราก็สามารถแพร่กระจายไปเกาะอยู่ตามวัตถุทุกชนิดที่เราสัมผัสและยังคงอยู่อย่างนั้นจนกว่าเราจะล้างมือ

และเช่นเดียวกันของเหลวแม้เพียงหยดเดียวจากปากของผู้ที่มีอาการป่วยด้วยโรคที่เกิดจากไวรัส เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ก็สามารถแพร่กระจายไปในอากาศเมื่อผู้ป่วยไอ จาม หรือแม้แต่หายใจและจะแฝงตัวอยู่บนพื้นผิวที่ละอองน้ำสัมผัสหรือทำให้ผู้อื่นที่หายใจเอาละอองเชื้อโรคดังกล่าวเข้าไปต้องรับเชื้อไปด้วย

เราเรียกสิ่งนี้ว่าวงจรการติดเชื้ออันเป็นวงจรซึ่งแบคทีเรียอันตรายและเชื้อโรคอื่นๆแพร่กระจายจากผู้ป่วยไปสู่บุคคลอื่นต่อไปเป็นทอดๆ อย่างไรก็ดี วงจรดังกล่าวสามารถถูกทำลายลงได้

การทำลายวงจรการติดเชื้อ

วิธีที่ดีที่สุดในการหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรคคือการมีสุขอนามัยที่ดีด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

  • ล้างมือเป็นประจำ - โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนการรับประทานอาหารก่อนและหลังการประกอบอาหารและหลังจากการไอจามหรือเข้าห้องน้ำหรือเปลี่ยนผ้าอ้อม
  • ปิดปากหรือจมูกด้วยกระดาษทิชชูเมื่อไอหรือจาม ทิ้งกระดาษทิชชูที่ใช้แล้วลงในถังขยะทันทีที่ใช้เสร็จจากนล้างมือให้สะอาด
  • สัมผัสและประกอบอาหารอย่างปลอดภัยทำความสะอาดมือและพื้นผิวบริเวณที่ใช้ประกอบอาหารอย่างสม่ำเสมอ แยกอาหารดิบออกจากอาหารที่ปรุงสุกแล้ว ปรุงอาหารให้สุกทั่วและเก็บอาหารไว้ในตู้เย็นเพื่อชะลอการเติบโตของแบคทีเรีย
  • การฉีดวัคซีน (หรือการสร้างภูมิคุ้มกัน) คือวิธีการที่ดีอย่างยิ่งที่จะช่วยปกป้องคุณจากการติดเชื้อที่รุนแรง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกในครอบครัวของคุณได้รับการฉีดวัคซีนตามตารางที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแนะนำ
  • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวต่างๆอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับอาหารและพื้นผิวที่ต้องมีการสัมผัสอยู่เสมอ เช่น ก๊อกน้ำ มือจับ โทรศัพท์ ปุ่มกดต่างๆ

การทำความสะอาดแตกต่างจากการฆ่าเชื้อย่างไร?

การทำความสะอาดหมายถึงการกำจัดสิ่งสกปรกและเชื้อโรคบางขนิด โดยทั่วไปมักใช้น้ำยาทำความสะอาดและล้างออกให้สะอาดด้วยน้ำร้อน สำหรับของชิ้นเล็กๆ (เช่น ช้อนส้อมหรือเครื่องครัว) การทำความสะอาดด้วยวิธีนี้เพียงพอแล้วสำหรับการใช้งานที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ

การฆ่าเชื้อ หม่ายถึง การฆ่าเชื้อโรคที่มีอยู่เกือบทั้งหมด วิธีการนี้ใช้สำหรับสิ่งของขนาดใหญ่ที่ยึดติดอยู่กับที่เฉพาะซึ่งการนำไปล้างทั้งชิ้นไม่สามารถกระทำได้ (เช่นโต๊ะทำงาน, ชักโครก, อ่างล้างมือ, ชุดโทรศัพท์) การทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณต่างๆ ในที่พักอาศัยอย่างสม่ำเสมอเป็นหนึ่บงในวิธีที่ดีที่สุดที่สามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและแบคทีเรีย

จงจำไว้เสมอว่าแบคทีเรียมีวิธีการแทรกซึมเข้ามาในที่พักอาศัยของคุณเสมอ แม้ในที่พักอาศัยที่สะอาดศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยตลอดจนวิธีการปฏิบัติเมื่อคุณหรือคนที่คุณรักมีอาการเจ็บป่วย

ความเชี่ยวชาญ ของเรา