ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้อตกลงและเงื่อนไข 

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานเว็บไซต์

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อตกลง”) คือข้อตกลงที่เว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) จัดให้มีสำหรับท่าน (“ท่าน”/”ของท่าน”) โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ท่านยินยอมให้มีการผูกมัดโดยข้อตกลงเหล่านี้ หากท่านไม่ยินยอมในข้อตกลงเหล่านี้ โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์

คลิกที่หัวเรื่องด้านล่างเพื่อไปยังข้อมูลแต่ละด้านโดยตรง

1. ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

2. คำถามหรือข้อร้องเรียน

3. ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ของเรา

4. แบรนด์และเว็บไซต์อื่น ของเรกคิทท์ เบนคีเซอร์

5. การซื้อ

6. การเชื่อมโยงจากไซต์ของเรา

7. การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

8. เนื้อหาที่ผู้ใช้อัปโหลด

9. พันธะทางกฎหมายของท่าน

10. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่โพสต์

11. เราอาจพักการใช้งานหรือยกเลิกเว็บไซต์ของเราได้

12. ความรับผิดชอบของเราหากท่านเป็นผู้บริโภค

13. ความรับผิดชอบของเราหากท่านเป็นธุรกิจ

14. วิธีการที่เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

15. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้

16. เงื่อนไขอื่น ที่อาจมีผลกับท่าน

17. ทั่วไป

18. กฎหมายและขอบเขตอำนาจศาล

1. ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

1.1 เรา บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“เรา”/ “พวกเรา”/ “ของเรา”) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ภายในประเทศไทย ตามเลขทะเบียน 0105526049522 และมีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ที่ 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เราเป็นหนึ่งในเครือบริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. คำถามหรือข้อร้องเรียน

2.1 หากท่านมีคำถาม ข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ +44 (0) 1753 217 800 โดยสามารถดูรายชื่อบริษัทในพื้นที่และรายละเอียดการติดต่อได้ในเว็บไซต์องค์กรของเราที่ rb.com

3. ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ของเรา

3.1 การใช้งานเว็บไซต์และเนื้อหาเว็บไซต์ของท่านไม่ได้ให้การอนุญาตใด ๆ แก่ท่านในด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิ์ในการออกแบบ ชื่อทางการค้า สิทธิ์ในฐานข้อมูล และสิทธิ์ข้างเคียง รวมถึงสิทธิ์ในความรู้ (“สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา”) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ข้อความ อินเทอร์เฟซผู้ใช้ อินเทอร์เฟซภาพ กราฟิก ภาพประกอบ ภาพถ่าย เครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ รหัสคอมพิวเตอร์ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เรียกโดยรวมว่า “เนื้อหา”) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการออกแบบ การจัดวาง โครงสร้าง การเลือก การประสานงาน การแสดงออก และ “รูปลักษณ์และความรู้สึก” ของเนื้อหาที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นั้นเป็นของหรือควบคุมโดยเรา หรือได้รับมอบลิขสิทธิ์โดยเราหรือผู้อนุญาตบุคคลที่สาม ลิขลิทธิ์ดังกล่าวถือว่าได้รับการสงวนไว้ทั้งหมด

3.2 ไม่มีข้อความใดในข้อตกลงนี้ที่ถือเป็นการโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาจากเราให้กับท่านหรือบุคคลที่สาม

3.3 ท่านไม่สามารถคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ ดาวน์โหลด โพสต์ ออกอากาศ บันทึก ส่ง ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แก้ไข สื่อสารกับสาธารณะหรือเผยแพร่เนื้อหา บริการ หน้าเว็บ หรือเนื้อหาในเว็บไซต์หรือรหัสคอมพิวเตอร์ขององค์ประกอบที่ประกอบขึ้นเป็นเว็บไซต์นอกเหนือจากการใช้งานส่วนตัวของท่านเอง นอกจากนี้ท่านยังไม่สามารถใช้อุปกรณ์ โปรแกรม อัลกอริทึม หรือวิธีการใด ๆ ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ หรือกระบวนการใด ๆ ที่คล้ายคลึงกันในส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์หรือเนื้อหา ภายใต้เงื่อนไขข้างต้น ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อความที่ไม่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหานี้ที่ตัดตอนมาลงในฮาร์ดดิสก์ของท่านเพื่อจุดประสงค์ในการดูได้ ในกรณีที่ไม่มีการทำสำเนาข้อมูลใด ๆ มากกว่าหนึ่งชุด

3.4 การใช้งานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อ 3 นี้สามารถดำเนินการได้โดยได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้าเท่านั้น

3.5 เราไม่มีเจตนาที่จะใช้ชื่อ ตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใด ๆ ในเขตแดนที่เราไม่มีสิทธิ์ และจะไม่จัดหาหรือเสนอว่าจะจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ใช้ชื่อ ตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใด ๆ ในเขตแดนดังกล่าว

4. แบรนด์และเว็บไซต์อื่น ของเรกคิทท์ เบนคีเซอร์

4.1 ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่เราจัดให้มีสำหรับท่านในหรือผ่านเว็บไซต์เรกคิทท์ เบนคีเซอร์อื่น ๆ หรือเว็บไซต์จากแบรนด์ของเรา (ต่อไปนี้เรียกว่า "เว็บไซต์ของแบรนด์") อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์แบรนด์ที่เกี่ยวข้อง

4.2 เว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ของแบรนด์ที่ออกแบบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่ได้รับอนุญาตของเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำทางการแพทย์หรือคำแนะนำในการใช้ แต่เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปที่บุคคลใดก็ตามไม่ควรพึ่งพาหรือเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของท่านเสมอเพื่อขอคำแนะนำในการรักษาเหตุและความต้องการเฉพาะบุคคล

5. การซื้อ

5.1 ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ใด ๆ ของแบรนด์ที่นับเป็นข้อเสนอในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการในเขตอำนาจศาลใด ๆ เนื่องจากเว็บไซต์นี้จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น รายละเอียด คำอธิบาย และราคา และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ปรากฏในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ใด ๆ ของแบรนด์มีลักษณะทั่วไปเท่านั้น เราไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ของแบรนด์จะมีหรือจะวางจำหน่าย ณ สถานที่และเวลาที่ท่านต้องการซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใด ๆ โดยเฉพาะ

5.2 ภาระหน้าที่ของเราในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการหากมี จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงตามการระบุแนบท้ายที่จัดให้มีเท่านั้น และไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่ควรตีความเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อตกลงดังกล่าว

6. การเชื่อมโยงจากไซต์ของเรา

6.1 เราอาจจัดให้มีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เป็นครั้งคราว (ผ่านการโฆษณาหรืออื่น ๆ) ลิงก์เชื่อมโยงเหล่านี้จัดให้มีขึ้นเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงและความสะดวกของท่านเท่านั้น เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านั้นและไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น การมีลิงก์เชื่อมโยงของเราไม่ได้หมายความถึงการรับรองเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้นหรือความเชื่อมโยงใด ๆ กับผู้ให้บริการของเว็บไซต์เหล่านั้น ท่านรับทราบว่าเราจะไม่เป็นคู่สัญญาในการทำธุรกรรมหรือสัญญาใด ๆ กับบุคคลที่สามที่ท่านอาจดำเนินการ และเราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบในด้านความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ท่านอาจได้รับจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น ท่านยินยอมที่จะไม่นำเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างท่านและบุคคลที่สาม

7. การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

7.1 ท่านยอมรับว่าในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านจะไม่

7.1.1 ใช้เว็บไซต์ในทางใดก็ตามที่อาจนำไปสู่การสนับสนุน จัดหา หรือดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นอาชญากรรม การฉ้อโกง ผิดกฎหมาย หรือต้องห้ามโดยข้อตกลงต่อไปนี้

7.1.2 ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามที่นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคลของท่าน

7.1.3 โฆษณาหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามหรือของท่านเอง รวมถึงโดยวิธีการเผยแพร่อีเมล ‘สแปม’

7.1.4 ถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลที่ประกอบด้วยไวรัส โทรจัน หรือดำเนินกิจกรรมอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์

7.1.5 เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์จากเว็บไซต์บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

7.1.6 เข้าถึงหรือพยายามได้รับการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเพื่อล่วงล้ำหรือพยายามล่วงล้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ หรือ

7.1.7 แทรกแซงการเข้าถึง การใช้งาน หรือความเพลิดเพลินของบุคคลอื่นต่อเว็บไซต์

7.2 การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ในทุกครั้งกระทำโดบความเสี่ยงและความรับผิดชอบของท่านเอง ท่านควรใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของตัวท่านเอง

7.3 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลทั้งหมดที่เข้าถึงเว็บไซต์ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่านทราบข้อตกลงเหล่านี้และข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในข้อตกลงเหล่านี้ และปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้

7.4 เราสงวนสิทธิ์ในการพักใช้ จำกัด หรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่าน (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตาม) ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบตามดุลยพินิจของเรา หากเราเชื่อว่าท่านละเมิดข้อตกลงใดก็ตามในข้อตกลงเหล่านี้

8. เนื้อหาที่ผู้ใช้อัปโหลด

8.1 เนื้อหาที่อัปโหลดโดยท่าน

8.1.1 โดยการส่งข้อมูล ข้อความ ภาพถ่าย กราฟิก หรือเนื้อหาอื่น ๆ ให้เราผ่านทางเว็บไซต์ ท่านให้สิทธิ์เราในการใช้เนื้อหาดังกล่าวตามดุลยพินิจของเราเอง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการแก้ไข คัดลอก ผลิตซ้ำ เปิดเผย โพสต์ และลบเนื้อหาดังกล่าวจากเว็บไซต์

8.1.2 ท่านรับประกันตามการมีส่วนร่วมใด ๆ ในลักษณะดังกล่าวว่า

(ก) เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้และข้อตกลงเหล่านี้

(ข) เป็นความจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันทุกประการและตลอดเวลา (โปรดทราบว่าท่านสามารถร้องขอให้เราเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายละเอียดส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา โดยติดต่อเราผ่านรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง)

(ค) ได้รับใบอนุญาตและ/หรือการอนุมัติที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว และท่านมีสิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วม และ

(ง) ไม่เป็นความลับ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

และท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อเราและชดใช้ให้กับเราในกรณีที่มีการละเมิดการรับประกันนั้น นี่หมายความว่าท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เราประสบอันเป็นผลจากการละเมิดการรับประกันของท่าน

เรามีสิทธิ์ที่จะลบการโพสต์ใดก็ตามที่ท่าทำในเว็บไซต์ของเรา

8.1.3 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บรักษาและสำรองเนื้อหาของท่าน

8.2 เนื้อหาที่อัปโหลดโดยผู้ใช้อื่น

8.2.1 เว็บไซต์นี้อาจประกอบด้วยข้อมูลและเนื้อหาที่อัปโหลดโดยผู้ใช้อื่นของเว็บไซต์ รวมถึงกระดานข่าวและห้องสนทนา (ถ้ามี) ข้อมูลนี้และเนื้อหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบหรืออนุมัติจากเรา ความคิดเห็นที่แสดงโดยผู้ใช้อื่นในเว็บไซต์ของเราไม่ได้แสดงถึงมุมมองหรือค่านิยมของเรา

9. พันธะทางกฎหมายของท่าน

9.1 ท่านยืนยันว่า

9.1.1 ท่านเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในประเทศของท่าน หรือหากกำหนดโดยกฎหมาย ท่านจะให้ความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายของท่านในการใช้เว็บไซต์หรือบริการที่เราจัดให้ และ

9.1.2 ท่านจะปฏิบัติตามข้อจำกัดในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านดังที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเหล่านี้

9.2 ท่านตกลงที่จะชดเชยให้เราจากการเรียกร้องหรือความเสียหายใด ๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องหรือความเสียหายดังกล่าว) ที่ทำโดยบุคคลที่สามในประเด็นใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน รวมถึงการละเมิดหรือสงสัยว่าละเมิดซึ่งข้อตกลงเหล่านี้หรือการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

10. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่โพสต์

10.1 เนื้อหาในเว็บไซต์ของเราจัดให้มีเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้มีความตั้งใจให้เป็นคำแนะนำที่ท่านควรพึ่งพา ท่านต้องได้รับคำแนะนำจากบุคลากรวิชาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางก่อนที่จะดำเนินการหรือละเว้นจากการดำเนินการใด ๆ บนพื้นฐานของเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา

10.2 ในขณะที่เราตั้งเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์มีความถูกต้องในขณะที่เนื้อหาดังกล่าวได้รับการอัปโหลดขึ้นสู่เว็บไซต์ แต่ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงและในขอบเขตที่กฎหมายและกฎข้อบังคับอนุญาต เราไม่เป็นตัวแทน รับรอง หรือรับประกัน (ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) ว่าข้อมูลในเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน

10.3 เนื้อหาและบริการทั้งหมดในเว็บไซต์จัดให้มี ‘ตามที่เป็นอยู่’ และ ‘ตามที่มีอยู่’ และตามขอบเขตที่กฎหมายและกฎข้อบังคับที่บังคับใช้อนุญาต ซึ่งจัดทำขึ้นโดยไม่มีการเป็นตัวแทน รับรอง หรือรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น

10.4 เราไม่มีภาระผูกพันในการอัปเดตข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์

11. เราอาจพักการใช้งานหรือยกเลิกเว็บไซต์ของเราได้

11.1 ในขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ เนื้อหาของเว็บไซต์ และคุณสมบัติใด ๆ ที่เสนอให้ผ่านเว็บไซต์และข้อมูลใดก็ตามที่มีอยู่นั้นปราศจากข้อผิดพลาด ไม่ถูกขัดจังหวะ และปราศจากบั๊กและไวรัส เนื่องจากธรรมชาติของอินเทอร์เน็ต ทำให้เราไม่สามารถรับประกันได้

11.2 เราไม่รับประกันหรือรับรองว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์จะสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา หรือไม่ถูกขัดจังหวะ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์ เราอาจระงับหรือเพิกถอนหรือจำกัดการเปิดใช้งานของเว็บไซต์ของเราทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยเหตุผลทางธุรกิจและการดำเนินงานได้

11.3 การเข้าถึงเว็บไซต์อาจถูกระงับชั่วคราวและไม่มีการแจ้งให้ทราบในกรณีที่ระบบเกิดความล้มเหลว มีการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม หรือด้วยเหตุผลที่สมเหตุสมผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

11.4 เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย การเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ (รวมถึงเนื้อหา คุณสมบัติใดหรือประโยชน์ใด ๆ ที่เสนอให้ผ่านเว็บไซต์ หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่) อาจมีข้อห้ามตามกฎหมายในบางประเทศหรือเขตอำนาจศาล ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดของประเทศที่ท่านกำลังเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ (รวมถึงเนื้อหาคุณสมบัติหรือประโยชน์ใด ๆ ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่) มีความเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในพื้นที่ภายนอกสหราชอาณาจักร

12. ความรับผิดของเราหากท่านเป็นผู้บริโภค

12.1 โปรดทราบว่าเราให้บริการเว็บไซต์ของเราเพื่อการใช้งานภายในประเทศและส่วนตัวเท่านั้น ท่านตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือทางธุรกิจ และเราไม่มีความรับผิดต่อท่านสำหรับการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

12.2 หากเนื้อหาดิจิทัลที่มีข้อบกพร่องที่เราจัดหาให้ทำให้อุปกรณ์หรือเนื้อหาดิจิทัลที่เป็นของท่านเสียหาย และเกิดจากความล้มเหลวที่จะใช้ความระมัดระวังและทักษะที่เหมาะสม เราจะซ่อมแซมความเสียหายหรือจ่ายค่าชดเชยให้กับท่าน อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่ท่านอาจหลีกเลี่ยงได้โดยการทำตามคำแนะนำของเราเพื่อใช้การอัปเดตที่เสนอให้กับท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือสำหรับความเสียหายที่เกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งอย่างถูกต้อง หรือการมีระบบตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่เราแนะนำ

12.3 เราจะไม่มีความรับผิดต่อท่านสำหรับการละเมิดข้อตกลงเหล่านี้ที่เกิดจากเหตุการณ์หรือสภาวการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของเราตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการนัดหยุดงาน การปิดกั้นสถานที่ หรือข้อพิพาททางอุตสาหกรรมอื่น ๆ ความเสียหายของระบบหรือการเข้าถึงเครือข่าย หรือน้ำท่วม ไฟไหม้ การระเบิด หรืออุบัติเหตุ

12.4 แม้ว่าจะมีสิ่งใดในทางตรงกันข้าม เราจะไม่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดใด ๆ ที่เรามีต่อท่านในกรณีที่การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย (ตัวอย่างเช่น ความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเรา หรือการฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริงโดยมิชอบ) ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงเหล่านี้ที่จะจำกัดสิทธิ์ตามกฎหมายของท่าน

13. ความรับผิดของเราหากท่านเป็นธุรกิจ

13.1 ภายใต้ข้อ 12.4 และตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต เราไม่นับรวมความรับผิดทั้งหมด (รวมถึงความรับผิดของเจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้จัดการ สมาชิก ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตัวแทน หรือที่ปรึกษา) ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา การละเมิดสิทธิ การละเมิดหน้าที่ตามกฎหมาย หรือในกรณีที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ แม้ว่าจะคาดการณ์ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

13.1.1 ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความไม่ถูกต้องในข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ภายในหรือที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

13.1.2 ความสูญเสียที่ไม่ได้เกิดจากการละเมิดในส่วนของเรา

13.1.3 ความสูญเสียที่เกิดจากการใช้งานหรือการพึ่งพาเว็บไซต์ของท่าน

13.1.4 ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

13.1.5 ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการเป็นตัวแทนหรือคำแถลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์

13.1.6 ความสูญเสียที่เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคกับเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายทางเทคโนโลยี

13.1.7 การสูญเสียทางธุรกิจใด ๆ (รวมถึงการสูญเสียผลกำไร ธุรกิจ รายได้ สัญญา เงินออมที่คาดการณ์ไว้ ข้อมูล ค่าความนิยม ชื่อเสียง ค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่า การหยุดชะงักของธุรกิจหรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ) และ

13.1.8 ความสูญเสียทางอ้อมหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความสูญเสียที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ทั้งสำหรับท่านและเราเมื่อท่านเริ่มเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์

13.2 ในขอบเขตที่เป็นไปได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราไม่นับรวมเงื่อนไขโดยนัย การรับรอง การเป็นตัวแทน หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่อาจใช้ได้กับเว็บไซต์ของเราหรือเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์ของเรา

13.3 ท่านจะต้องชดใช้และชดเชยให้เราและเจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้จัดการ สมาชิก พนักงาน ตัวแทน และที่ปรึกษาของเราสำหรับความสูญเสีย ต้นทุน ความรับผิดชอบ และค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความตามสมควร) ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจาก

13.3.1 การใช้เว็บไซต์หรือเว็บไซต์แบรนด์ของท่าน (และการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง)

13.3.2 การละเมิดข้อตกลงเหล่านี้ของท่าน

13.3.3 การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สามของท่าน และ/หรือ

13.3.4 การใช้ข้อมูลของท่านของเรา

13.4 แม้ว่าจะมีสิ่งใดในทางตรงกันข้าม เราจะไม่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดใด ๆ ที่เรามีต่อท่านในกรณีที่การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย (ตัวอย่างเช่น ความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเรา หรือการฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริงโดยมิชอบ)

14. วิธีการที่เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

14.1 เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านและใช้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน หรือที่ท่านให้ไว้กับเรา ตามกฎหมายและกฎข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

14.2 โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่นี่ และนโยบายคุกกี้ของเราที่นี่ เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและเรื่องที่เกี่ยวข้อง

15. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้

15.1 เรามองหาวิธีการต่าง ๆ ที่จะปรับปรุงเว็บไซต์นี้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อตกลงเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีผลทันทีที่โพสต์ในเว็บไซต์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้อ่านและทบทวนข้อตกลงเหล่านี้เป็นประจำ เนื่องจากจะถือว่าท่านได้ยอมรับและผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหากท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อตกลงเหล่านี้

16. เงื่อนไขอื่น ที่อาจมีผลกับท่าน

16.1 ข้อตกลงเหล่านี้อ้างถึงนโยบายเพิ่มเติมต่อไปนี้ ซึ่งมีผลกับการใช้งานเว็บไซต์ของเราด้วยเช่นกัน

16.1.1 นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งอธิบายว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และสิทธิของท่านมีอะไรบ้าง

16.1.2 นโยบายคุกกี้ของเรา ซึ่งกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ในเว็บไซต์ของเรา

16.2 ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใช้กับการซื้อสินค้าหรือบริการ และส่วนเฉพาะหรือคุณสมบัติของเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ของแบรนด์ รวมถึงการแข่งขัน การส่งเสริมการขาย หรือคุณสมบัติอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งข้อตกลงทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเหล่านี้โดยการอ้างอิง เราจะนำท่านไปสู่ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมในเวลาที่ท่านโต้ตอบกับเราและ/หรือแบรนด์ของเราในบริการที่เกี่ยวข้อง โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อตกลงเหล่านี้และข้อตกลงที่ใช้กับบริการที่จัดให้ผ่านทางเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ของแบรนด์อื่น ๆ ข้อตกลงที่ใช้กับบริการนั้นจะมีความสำคัญเหนือกว่าในขอบเขตของความขัดแย้งดังกล่าว

16.3 นโยบาย ข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว และมีผลทันทีเมื่อโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในเว็บไซต์หรือดำเนินการตามข้อตกลง (ตามความเหมาะสม)

17. ทั่วไป

17.1 หากท่านเป็นธุรกิจ ข้อตกลงเหล่านี้ประกอบด้วยการเห็นชอบทั้งหมดระหว่างท่านและเราในเรื่องการใช้งานเว็บไซต์ การเป็นตัวแทน แถลงการณ์ หรือการจูงใจ (ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร) ที่ไม่รวมอยู่ในข้อตกลงเหล่านี้ (ที่มีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว) จะไม่มีผลผูกพันกับท่านหรือเรา

17.2 หากมีศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลพบว่าบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงเหล่านี้ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติอื่น ๆ จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป และบทบัญญัติดังกล่าวจะแทนที่ด้วยบทบัญญัติอื่น โดยถูกต้องทุกประการ และมีผลบังคับใกล้เคียงที่สุดกับข้อตกลงที่ถูกแทนที่

17.3 ข้อตกลงเหล่านี้ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะให้สิทธิกับฝ่ายใดยกเว้นท่านและเรา (รวมถึงบริษัทในเครือของเรา) ข้อตกลงเหล่านี้จะไม่สามารถบังคับใช้โดยบุคคลที่สาม รวมถึง (หากท่านมีภูมิลำเนาในสหราชอาณาจักร) การบังคับใช้ใด ๆ ผ่านพระราชบัญญัติสัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ค.ศ. 1999

17.4 หากเราไม่มีการยืนยันในทันทีให้ท่านดำเนินการใด ๆ ตามข้อกำหนดภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ หรือหากเราประวิงการดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ กับท่านตามการละเมิดข้อตกลงเหล่านี้ ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่จำเป็นต้องดำเนินการสิ่งเหล่านั้น และจะไม่สามารถยับยั้งเราจากการดำเนินการกับท่านในภายหลังได้

18. กฎหมายและขอบเขตอำนาจศาล

18.1 ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างท่านและเราที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงเหล่านี้ กฎหมายของประเทศไทยจะมีผลบังคับใช้

ข้อตกลงเหล่านี้ปรับปรุงล่าสุดโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2021

UK-611364451.1 1

MHC-18244752-1