ข้ามไปยังเนื้อหา
noneต้นไม้และท้องฟ้า

ความมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน

เราเชื่อในการสร้างโลกที่สะอาดขึ้นและ สร้างโลกที่มีสุขภาพดียิ่งกว่าเดิม นี่คือเหตุผลที่เราพยายามอย่างยิ่งที่จะปรับปรุงการปล่อยคาร์บอนตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ของเรา ไม่ว่าอย่างไรเราก็ยังเชื่อว่าการทำดีต่อโลกนั้นต้องเริ่มต้นที่บ้าน

พันธสัญญาเรื่องพลาสติก

เดทตอล โดยความร่วมมือกับบริษัทแม่ RB มีความตั้งใจที่จะลดละเลิกการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในทุกส่วนที่สามารถทำได้ เพื่อช่วยแก้ไขและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโลกของเรา

ภายในปี ค.ศ. 2025:

  • 100% ของบรรจุภัณฑ์ของเรา จะสามารถรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้
  • ในส่วนที่ยังคงต้องใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกต่อไปจะต้องเป็นพลาสติกที่มาจากการรีไซเคิลอย่างน้อยร้อยละ 25 ภายในปี ค.ศ. 2025 สำหรับในส่วนที่สามารถทำได้หรือได้รับอนุญาตตามกฎข้อบังคับต่างๆ
  • ผลิตภัณฑ์เดทตอลทั้งหมดจะต้องระบุวิธีการรีไซเคิลที่เหมาะสมที่สุดปรากฏไว้ที่ฉลากอย่างชัดเจน
  • เราจะดำเนินโครงการของเราอย่างต่อเนื่องโดยมองหาวิธีการปรับปรุงคุณสมบัติในการนำวัสดุที่สร้างปัญหามาหมุนเวียนใช้ใหม่ ซึ่งรวมถึงลามิเนต ท่อและหลอด พีวีซีขึ้นรูป วัสดุผสม และหัวสูบต่างๆ

งานของเรายังไม่จบลงแค่เพียงเท่านี้ เราจะยังคงมองหาพันธมิตรและสิ่งที่เราสามารถลงมือทำได้เพื่อให้โลกสะอาดยิ่งขึ้นและมีสุขภาพดียิ่งกว่าเดิม

none

ความเชี่ยวชาญ ของเรา