ข้ามไปยังเนื้อหา
noneทำความสะอาดด้วยไม้กวาด

บริเวณที่ต้องดูแลสุขอนามัยในที่พักอาศัย

ปกป้องครอบครัวของคุณจากโรคที่เกิดจากแบคทีเรียที่อาจแพร่กระจายเข้าสู่ที่พักอาศัย

ครอบครัวที่มีความสุขคือครอบครัวที่มีสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรง ครอบครัวจะมีสุขภาพดีได้ก็ด้วยการมีสุขอนามัยที่ดี กล่าวคือ การใส่ใจรักษาสุขอนามัยในครัวเรือนเพื่อป้องกันโรคอันเกิดจากแบคทีเรีย

แบคทีเรียบางชนิดสามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวได้เป็นเวลากว่า 24 ชั่วโมง หากพื้นผิวดังกล่าวเป็นบริเวณที่คุณหรือสมาชิกในครอบครัวสัมผัสอยู่บ่อยครั้งในแต่ละวันก็อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวได้ แน่นอนว่าคุณคงไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคทุกตัวในทุกพื้นที่ของบ้านได้ แต่คุณสามารถกำจัดเชื้อโรคในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้ (แหล่งรวมเชื้อโรคในที่พักอาศัย)

การทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่อาจเป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วยต่างๆ บริเวณที่ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษมีดังนี้

ห้องครัว

 • อ่างล้างจานและก๊อกน้ำ
 • ผ้าเช็ดโต๊ะและฟองน้ำล้างจาน
 • เคาน์เตอร์และเขียง
 • บริเวณที่มือสัมผัส (เตา มือจับตู้และตู้เย็น ลูกบิด สวติช์ไฟ ฯลฯ)
 • พื้นผิวที่สัมผัสกับสัตว์หรือสัตว์เลี้ยง
 • ถังขยะทุกประเภท
 • ภายในตู้เย็น

ห้องน้ำ

 • ที่รองนั่งและปุ่มกดหรือคันโยกชักโครก
 • อ่างล้างหน้าและก๊อกน้ำต่างๆ 
 • บริเวณมุมของห้องน้ำซึ่งเป็นที่สะสมของเชื้อรา

ห้องเด็กเล็ก

 • แผ่นรองสำหรับเปลี่ยนผ้าอ้อมและพื้นผิวโดยรอบ
 • พื้น (หากเด็กอยู่ในช่วงหัดคลานหรือหัดเดิน) และเสื่อหรือพรมสำหรับตั้งเครื่องเล่นหรือของเล่น
 • ของเล่นต่างๆ

ห้องนั่งเล่นและห้องนอน

 • เครื่องควบคุมระยะไกล (รีโมตคอนโทรล)
 • หูฟังโทรศัพท์
 • สวิตช์ไฟ

การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของเดทตอลตามความเหมาะสมในการทำความสะอาดที่พักอาศัยอยู่เสมอจะช่วยลดความเสี่ยงของคุณและสมาชิกในครอบครัวจากการสัมผัสกับเชื้อโรค

ความเชี่ยวชาญ ของเรา