ข้ามไปยังเนื้อหา

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ กลิ่น เฟรชคอตตอนบรีซ

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียภายในครัวเรือน เพื่อสุขอนามัยของครอบครัว
ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9%* เพื่อสุขอนามัยของครอบครัว สามารถใช้ใช้บนพื้นผิวต่างๆหรือประยุกต์ใช้ในกิจกรรมอื่นๆ เช่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องใช้ส่วนตัว เป็นต้น (*ผลการทดลองบนพื้นแข็งที่ไม่มีรูพรุนในห้องปฏิบัติการกับเชื้อ S.enterica, S.aureus, และผลการทดสอบการซักผ้าในห้องปฏิบัติการกับเชื้อ S.aureus, K.pneumoniae)

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์:

ข้อแนะนำ วิธีใช้

แบบไม่ผสมน้ำ:

ใช้กับถังขยะ (ให้นำขยะออกจากถังขยะก่อนใช้ผลิตภัณฑ์) ฝาท่อน้ำทิ้ง โถชักโครก โถรองนั่ง และที่กดชักโครก กรณีที่พื้นผิวสกปรกมากให้ทำความสะอาดก่อน เทผลิตภัณฑ์ลงบนพื้นผิวโดยไม่ต้องผสมน้ำ ทิ้งไว้ให้เปียกนาน 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดหรือใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดอีกครั้ง

แบบผสมน้ำ:

ใช้สำหรับพื้นผิวทั่วไปและพื้นบริเวณที่เลี้ยงสัตว์ กรณีที่พื้นผิวสกปรกมากให้ทำความสะอาดก่อน ผสมผลิตภัณฑ์ 22 มล. หรือ ฝา ต่อน้ำ 1 ลิตร สำหรับพื้นผิวแข็ง ใช้ผ้าชุบนำมาเช็ดให้ทั่วบริเวณ หรือส่วนที่ต้องการฆ่าแบคทีเรีย ทิ้งไว้ให้เปียกนาน 10 นาที แล้วจึงเช็ดออกด้วยผ้าชุบน้ำสะอาด 

สำหรับซักผ้า:

สำหรับเครื่องซักผ้าและซักมือ: ผสมผลิตภัณฑ์ 22 มล. หรือ 1 ฝา ต่อน้ำ 1 ลิตร แช่ผ้าไว้อย่างน้อย 10 นาที เพื่อการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

วิธีเก็บรักษา ข้อควรระวัง

 • วิธีเก็บรักษา เก็บในที่มิดชิดห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง คำเตือน

 • ห้ามรับประทาน

 • ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม

 • ขณะใช้ควรสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง และภายหลังการใช้หรือหยิบจับ ควรล้างถุงมือ รองเท้ายาง และมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง

 • ห้ามทิ้งภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

 • วิธีแก้พิษเบื้องต้น หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมาก ๆ หากเปื้อนเสื้อผ้า ให้รีบถอดแล้วล้างร่างกายด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง

 • หากเข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์

 • หากกลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมาก ๆ แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุ และฉลากของผลิตภัณฑ์

none

ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ:

อัลคิลไดเมทิลเบนซิลแอมโมเนียมคลอไรด์ (Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride)2.4% w/w

คำถามที่พบบ่อย

 • ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์แตกต่างจากผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ขายในร้านขายยาอย่างไร?

   ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ไม่สามารถใช้ชำระล้างผิวหนังได้ ใช้กับพื้นผิวเท่านั้น ในขณะที่ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคสามารถใช้ผสมน้ำเพื่อล้างบาดแผล แผลสัตว์กัดหรือแมลงต่อย ผสมน้ำอาบเพื่ออนามัยส่วนตัวได้ 

 • ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์สามารถใช้ทำความสะอาดผิวหนังได้ไหม?

  ไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์กับผิวหนัง เพราะไม่มีผลทดลองที่ปลอดภัยกับผิว หากต้องใช้กับผิวแนะนำให้ใช้ ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ขายในร้านขายยา หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยกับผิวแล้วเท่านั้น 

 • สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์กับผลิตภัณฑ์ของเด็กได้ไหม?

  ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ใช้ฆ่าเชื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ที่ใช้สำหรับเด็กได้ แต่ไม่ควรใช้กับภาชนะบรรจุอาหารหรือสิ่งของที่เด็กสามารถนำเข้าปากได้