ข้ามไปยังเนื้อหา
noneโรคบิด

โรคบิด

เรียนรู้เกี่ยวกับโรคบิดและวิธีการป้องกันการติดเชื้อด้วยการมีสุขอนามัยที่ดี

โรคบิดคือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือการติดเชื้ออะมีบาในลำไส้ซึ่งก่อให้เกิดอาการท้องเสียชนิดมีเลือดหรือมูกปน การแพร่กระจายของโรคบิดมักเกิดจากสุขอนามัยที่ไม่ดีโดยผู้ป่วยมักได้รับเชื้อ
จากการรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อน เรียนรู้สาเหตุของโรค ลักษณะการแพร่กระจาย 
และวิธีป้องกันตนเองจากโรคบิดทั้งขณะพำนักในที่พักอาศัยหรือขณะเดินทางไปต่างประเทศ

Causes

โรคบิดเกิดจากสาเหตุหลักสองประการดังต่อไปนี้

  • โรคบิดชนิดไม่มีตัว (shigellosis) เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย shigella ในอุจจาระซี่งมักพบในประเทศที่มีสุขอนามัยไม่ดี
  • โรคบิดที่เกิดจากอะมีบา (amoebiasis) เกิดจากปรสิตเซลล์เดียวที่มีชื่อว่า Entamoeba histolytica 
    ที่มักพบในเขตร้อน

โรคบิดทั้งสองชนิดมักเกิดจากการมีสุขอนามัยที่ไม่ดีและการัรบประทานอาหารปนเปื้อน

Symptoms

อาการโดยทั่วไป ได้แก่

  • องเสียโดยมีเลือดหรือมูกร่วมด้วย
  • ช่องท้องบีบเกร็ง
  • คลื่นไส้
  • อาเจียน
  • ปวดท้อง
  • มีไข้สูง

วิธีป้องกัน

ล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่และน้ำสะอาดก่อนการประกอบหรือรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ำ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ:ไม่ใช้ผ้าขนหนู เครื่องนอน จานชามช้อมส้อมร่วมกับผู้ป่วยจนกว่าผู้ป่วยจะหายเป็นปกติ

หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำจากก๊อกน้ำในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง: ต้มน้ำหรือฆ่าเชื้อน่ำก่อนดื่มทุกครั้งหรืออาจเลือกดื่มน้ำบรรจุขวดเพื่อความปลอดภัย

ระมัดระวังอาหารที่รับประทานหากอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง:

หลีกเลี่ยงการรับประทานผลไม้หรือผักดิบ เว้นแต่เป็นผลไม้ที่ต้องปอกก่อนการรับประทาน เช่น กล้วย 
และหลีกเลี่ยงการดื่มนมหรือรับประทานอาหารที่ผลิตจากนม เว้นแต่จะเป็นนมที่ผลิตโดยกรรมวิธีที่สะอาด
ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารข้างถนนเนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะมั่นใจได้ถึงความสะอาดในการเตรียมและประกอบอาหาร และพยายามหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเติมน้ำแข็งในเครื่องดื่มเพราะน้ำแข็งอาจผลิตจากน้ำก๊อก ทั้งนี้ เว้นแต่คุณจะทราบที่มาของน้ำที่ใช้ผลิตน้ำแข็ง

ความเชี่ยวชาญ ของเรา