ข้ามไปยังเนื้อหา
noneเด็กล้างมือ

เพื่อสังคมของเรา

เราเชื่อมั่นว่าทุกคนมีสิทธิที่จะปกป้องตัวเอง และคนที่รักเพื่อสุขภาพที่ดีได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นการมอบสินค้าเพื่อสุขอนามัยที่ดีและมีคุณภาพที่เชื่อถือได้ คือหัวใจของเรา เราเชื่อมั่นว่าสุขอนามัยที่ดีคือรากฐานของสุขภาพที่ดี และสุขภาพที่ดีคือสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตที่ดี

ความมุ่งมั่นของเราคือการทำให้สุขอนามัยที่ดีสำหรับทุกคนเป็นความจริงขึ้นมาได้

วิสัยทัศน์ของเราคือการสรรค์สร้างโลกที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้นบนรากฐานของสุขอนามัยที่ดี ความมุ่งมั่นของเราเพื่อทำให้สุขอนามัยที่ดีสำหรับทุกคนเป็นความจริงขึ้นมาได้ เชื้อโรคเป็นเหตุทำให้สถาบันทางการแพทย์ต่างๆ ทั่วโลกมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 570,000 ล้านปอนด์ และชีวิตนับล้านต้องสูญเสียไปเพราะโรคภัยไข้เจ็บที่สามารถป้องกันได้ นี่คือสาเหตุที่เราพยายามอย่างยิ่งเพื่อมอบผลิตภัณฑ์กำจัดเชื้อแบคทีเรียที่มีคุณภาพและให้การศึกษาเรื่องสุขอนามัยในวงกว้าง

ช่วยเหลือครอบครัวนับล้านทั่วโลก

เราพึงพอใจอย่างยิ่งในองค์ความรู้ที่เดทตอลได้ปลูกฝังให้กับครอบครัวนับล้านทั่วโลกในด้านสุขอนามัยที่ดี การป้องกันเชื้อโรค และการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ตั้งแต่ผู้คนในวัยปู่ย่าตาทวดไปจนถึงเด็กแรกเกิด วิธีการรับมือด้านสุขอนามัยของเราสามารถปกป้องได้ทั้งผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง รวมถึงผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอต่อเชื้อโรคเป็นอย่างมาก

none

พลังแห่งผู้ปกป้อง

เราเชื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยที่ถูกต้องให้กับผู้คน เพื่อยับยั้งวงจรของการติดเชื้อ นี่คือสาเหตุที่เราจำเป็นต้อง

  • ให้การศึกษาบุคคลต่างๆ เช่น เด็ก คุณแม่มือใหม่บุคลากรแนวหน้า ผู้นำชุมชน และอื่นๆ ถึงความสำคัญของสุขอนามัยโดยอาศัยโครงการต่างๆ ของเรา เช่น เราได้เข้าถึงคุณแม่มือใหม่กว่า 8 ล้านคน รวมถึงเด็กและวัยรุ่นอีกนับล้านคนทั่วโลกผ่านโครงการให้การศึกษาเรื่องสุขอนามัยในโรงเรียน
  • ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและองค์กรสาธารณะ (ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น) เพื่อแสดงบทบาทในการพลิกโฉมนโยบายและการวางแผน การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการเฝ้าระวังและบังคับใช้ โดยเน้นที่โรงเรียนและสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ เป็นหลัก
  • ในส่วนของนักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์ และนักการศึกษา การขับเคลื่อนการวิจัยและความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องปัญหาสุขอนามัยจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและอำนาจดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ จะช่วยให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยและการดูแลสุขภาพในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
  • สื่อต่างๆ จะเป็นช่องทางในการขับเคลื่อนการศึกษาเรื่องสุขอนามัยและสุขภาพผ่านการสื่อสารทางทีวี สื่อโซเชียล และสื่อสิ่งพิมพ์

เราร่วมมือกับองค์กรการกุศลและเอ็นจีโอจำนวนมากทั่วโลกเพื่อทำให้การศึกษาเรื่องสุขภาพสามารถเข้าถึงผู้ด้อยโอกาสที่มีอยู่มากมายได้ในระดับครัวเรือน การแทรกแซงถึงตัวบุคคลรายย่อยเหล่านี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่ยั่งยืน เดทตอลคือผู้ปกป้องที่คงอยู่เสมอมา และจะป้องกันคนรอบตัวของคุณให้พ้นจากอันตรายต่อไป

โครงการสนับสนุนด้านเงินทุน

เรามีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือผู้คนในยามที่จำเป็นที่สุด ซึ่งโดยมากจะเป็นเวลาที่เกิดภัยพิบัติขึ้น ตัวอย่างเช่น ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแม่อันได้แก่ RB เราได้กระจายเงินทุนจำนวน 40 ล้านปอนด์หรือ 1,600 ล้านบาท เพื่อแสดงร่วมมือในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19เรามุ่งเน้นที่การจัดการกับความตึงเครียดที่ผู้บริโภคในชุมชนต้องเผชิญเป็นอันดับแรก โดยมีเป้าหมายเพื่อยับยั้งการติดเชื้อ

'แบรนด์สินค้าของเรามีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมสุขอนามัยและสุขภาพเพื่อต่อสู้กับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน

none
Laxman Narasimhanผู้บริหารระดับโลกของ RB
none

ความเชี่ยวชาญ ของเรา