Breadcrumbs

โรคมือเท้าปาก

โรคมือเท้าปากเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่กระจายไปยังผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย 
โดยมากมักเกิดกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี แม้ว่าอาการของโรคจะทำให้เด็กไม่สบายตัว แต่โดยมาก
มักไม่ส่งผลร้ายต่อร่างกายและสุขภาพของเด็กในระดับที่รุนแรง อย่างไรก็ดี พบกรณีการติดเชื้อบริเวณสมอง (ภาวะสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส) ที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อมือเท้าปาก แต่เกิดขึ้นจากไวรัส
เพียงสายพันธุ์เดียวเท่านั้นและเกิดขึ้นเฉพาะประเทศในแถบเอเซียแปซิฟิก

โรคมือเท้าปากพบน้อยมากในวัยผู้ใหญ่และเมื่อเกิดขึ้นอาจทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะที่ไม่สบายตัวอย่างมาก และด้วยเป็นโรคที่ติดต่อได้อย่างง่ายดาย บุคลากรทางการแพทย์จึงแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับ
ผู้ป่วยหรืออยู่ในสถานที่เดียวกับผู้ป่วยจนกว่าอาการเจ็บป่วยจะหายขาด

Causes

โรคมือเท้าปากเกิดจากไวรัสต่างชนิดในกลุ่มเอ็นเทอโรไวรัสซึ่งพบได้ในสารคัดหลั่งจากจมูกหรือคอ 
น้ำเหลืองในแผลพุพองและของเหลวในอุจจาระของผู้ติดเชื้อ

ละอองจากการไอหรือจามที่มีเชื้อปนเปื้อนอาจตกลงสัมผัสกับพื้นผิวต่างๆ หรืออาจลอยอยู่ในอากาศ
และเป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วยเมื่อมีผู้สูดละอองดังกล่าวเข้าสู่ร่างกาย และหากผู้ติดเชื้อไม่ล้างมือ
ให้สะอาดหลังเข้าห้องน้ำ ผู้ติดเชื้ออาจแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังพื้นผิวของวัตถุต่างๆ ที่ผู้ติดเชื้อสัมผัส

การแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากพบมากในสถานรับเลี้ยงเด็ก ที่ซึ่งเด็กจำนวนมากต้องเปลี่ยนผ้าอ้อม
หรือใช้กระโถน หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่ส่งลูกไปยังสถานรับเลี้ยงเด็กในบางเวลา ตรวจสอบให้มั่นใจ
ว่าสถานรับเลี้ยงเด็กดังกล่าวมีมาตรการด้านสุขอนามัยที่ดีและได้รับการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ

Symptoms

อาการของโรคมือเท้าปากที่พบโดยทั่วไปมีดังนี้

  • มีไข้
  • ไม่สบายตัว
  • มีจุดแดงที่ไม่คันขึ้นตามร่างกายหรือมีตุ่มน้ำเหลืองใสๆ บริเวณมือและเท้า ในบางกรณีอาจขึ้นบริเวณหัวเข่า ข้อศอก และขาหนีบ และในบางกรณีอาจกลายเป็นแผลพุพองที่ก่อให้ความเจ็บปวด
  • เบื่ออาหาร
  • แผลร้อนในในปาก

อาการแทรกซ้อนของโรคมือเท้าปากคืออาการขาดน้ำ คุณจึงควรให้เจ้าตัวน้อยดื่มน้ำมากๆ 

Prevention Tips

ล้างมือ (ของคุณและลูก) ให้สะอาดอยู่เสมอ:

ล้างมือให้สะอาดหลังเข้าห้องน้ำ หลังการเปลี่ยนผ้าอ้อม และก่อนการประกอบและรับประทานอาหาร 
ในกรณีที่ไม่สามารถล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดได้ แนะนำให้ใช้เจลล้างมืออนามัย

หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ:

โรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่ง จึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ

ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่มีการปนเปื้อน:

รวมถึงทำความสะอาดของเล่นและตุ๊กตาต่างๆ ของลูกด้วย

ทำความสะอาดเสื้อผ้าอย่างถูกสุขอนามัย:

ใช้น้ำร้อนในการซักเครื่องนอน เสื้อผ้า และผ้าขนหนูที่อาจสัมผัสกับน้ำลาย ของเหลวจากแผลพุพอง 
หรืออุจจาระ

Frequently Asked Questions

โรคมือเท้าปากมีลักษณะเดียวกับโรคเท้าปาก

ไม่ถูกต้อง โรคทั้งสองข้างต้นแตกต่างกัน โรคเท้าปากจะเกิดขึ้นกับปศุสัตว์จำพวกโค กระบือ แกะ และสุกรเท่านั้น และมนุษย์ไม่สามารถรับเชื้อของโรคมือเท้าปากจากสัตว์

ผู้ที่เคยเป็นโรคมือเท้าปากแล้วจะไม่เป็นโรคดังกล่าวซ้ำอีก

ร่างกายของคุณจะสร้างภูมิคุ้กันขึ้นเพื่อปกป้องร่างกายจากเชื้อไวรัสดังกล่าว ทั้งนี้ทั้งนั้น โอกาสที่จะเป็นโรคมือเท้าปากซ้ำนั้นก็เป็นไปได้ หากร่างกาย
ได้รับเชื้อไวรัสตัวอื่นซึ่งเป้นสาเหตุของการเกิดโรคมือเท้าปากเช่นกัน