ข้ามไปยังเนื้อหา

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียสำหรับเสื้อผ้า

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียสำหรับเสื้อผ้า ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ 99.9%*
เพื่อเสื้อผ้าสะอาดจากเชื้อแบคทีเรีย สำหรับครอบครัวอนามัยใช้ได้ทั้งผ้าสีและผ้าขาว กลิ่นสะอาดสดชื่น

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์:

ข้อแนะนำ วิธีใช้

ผสมแช่เสื้อผ้าก่อนซักสำหรับการซักด้วยมือ

 1.  เทผลิตภัณฑ์ 60 มล. (1ฝา) รวมกับผงซักฟอกลงในน้ำ 1.2 ลิตร
 2.  แช่เสื้อผ้านานอย่างน้อย 15 นาที เพื่อการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จากนั้นซักตามปกติด้วยมือ

 

สำหรับเครื่องซักผ้า

 1. เทผลิตภัณฑ์ 60 มล. (1ฝา) รวมกับผงซักฟอกลงในน้ำ 1.2 ลิตร
 2. แช่เสื้อผ้านานอย่างน้อย 15 นาที เพื่อการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จากนั้นนำเสื้อผ้าใส่เครื่องซักผ้าแล้วซักตามปกติ

วิธีเก็บรักษา ข้อควรระวัง

 • วิธีเก็บรักษา: เก็บในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

 • คำเตือน ห้ามรับประทานหรือสูดดม

 • ระวังอย่าให้เข้าตา หรือถูกผิวหนัง หรือสูดดม ขณะใช้ควรสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง และภายหลังการใช้หยิบจับ ควรล้างถุงมือ รองเท้ายาง และมือด้วยน้าและสบู่ทุกครั้ง

 • ห้ามทิ้งภาชนะบรรจุลงในแม่น้า คู คลอง และแหล่งน้าสาธารณะ

 • วิธีแก้พิษเบื้องต้น หากถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน้าจานวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วล้างร่างกายด้วยน้าและสบู่ทุกครั้ง

 • หากเข้าตารีบล้างด้วยน้าสะอาดจานวนมากๆ จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์

 • หากกลืนกิน ห้ามทาให้อาเจียน ให้ดื่มนมปริมาณมากๆ แล้วรีบนาผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุฉลากหรือใบแทรกของผลิตภัณฑ์

none

ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ:

คลอโรไซลีนอล(Chloroxylenol) 2% w/v 

คำถามที่พบบ่อย

 • ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียสำหรับเสื้อผ้าสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ของเด็กได้ไหม?

  สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียสำหรับเสื้อผ้า เพื่อแช่เสื้อผ้าเด็ก ผ้าอ้อม เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ก่อนนำไปซักตามปกติ