ข้ามไปยังเนื้อหา
noneพ่อลูกจับมือกัน

อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและการดูแลบาดแผล

การปฐมพยาบาลสามารถช่วยฆ่าเชื้อโรคและป้องกันแผลติดเชื้อได้

จากช่วงเวลาที่เจ้าตัวน้อยเริ่มย่างเท้าเป็นก้าวแรกพัฒนาการและการเรียนรู้ของเขาจะต้องมีการหกล้มมาเกี่ยวข้อง หรือแม้กระทั่งคนในวัยผู้ใหญ่การมีบาดแผลอันเกิดจากของมีคมเกี่ยวบาดหรือแผลถลอกล้วนเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้ แม้ว่าร่างกายจะสามารถรักษาซ่อมแซมตัวเองได้ในเวลาไม่นานนัก แต่การปฐมพยาบาลจะทำให้บาดแผลไม่ติดเชื้อและหายเร็วขึ้น

เหตุใดการปฐมพยาบาลจึงมีความสำคัญ?

ผิวสุขภาพดีที่ปราศจากบาดแผลจะเป็นปราการป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกมิให้เข้ามาทำอันตรายร่างกายได้ เพราะเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลไม่ว่าจะเป็นแผลถูกของมีคมเกี่ยวบาดแผลถลอก หรือรอยกัด เนื้อเยื่อใต้ผิวหนังจะมีลักษณะชื้น อุ่น และอุดมไปด้วยสารอาหารที่แบคทีเรียต้องการเพื่อการเจริญเติบโต

บาดแผลจะกลายเป็นแผลติดเชื้อเมื่อ

  • เชื้อโรคที่อยู่บนร่างกายของเราแต่ไม่ได้ทำอันตรายใดๆได้แทรกซึมผ่านเข้าสู่ภายในร่างกายผ่านทางบาดแผล
  • แผลติดเชื้อจากเชื้อโรคจากสิ่งสกปรก สัตว์ หรือมนุษย์ระหว่างประสบอุบัติเหตุ
  • เชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศสัมผัสกับบาดแผล
  • มือที่สกปรกหรือวัตถุอื่นที่ปนเปื้อนเชื้อโรคและแบคทีเรียสัมผัสถูกบาดแผล

บาดแผลจะติดเชื้อหรือไม่และจะหายเร็วเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประเภทของแบคทีเรียที่ปนเปื้อนประเภทของบาดแผลความลึกของบาดแผลตำแหน่งของบาดแผลปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงบาดแผลระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ตอบสนองต่อเชื้อโรคที่เข้าสู่บาดแผล อย่างไรก็ดี ในบางกรณีที่บาดแผลมีการติดเชื้อรุนแรงมากจนเราไม่สามารถพึ่งประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะแต่เพียงอย่างเดียวได้  (เช่นกรณีการติดเชื้อ MRSA) เพราะในบางกรณี ยาปฏิชีวนะกลับไม่ช่วยอะไรเลย ดังนั้น การใช้ยาฆ่าเชื้อตั้งแต่แผลยังสดจะช่วยป้องกันมิให้แผลติดเชื้อจนยากแก่การรักษา

การปฐมพยาบาลทั่วไปจะช่วยป้องกันการติดเชื้อในแผลที่ไม่รุนแรงได้

  • ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังสัมผัสกับแผลโดยใช้สบู่ฆ่าเชื้อหรือน้ำยาทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 
  • ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด ใส่ยาฆ่าเชื้อ หรือยาฆ่าเชื้อเจือจาง
  • เช็ดผิวหนังรอบๆ แผลให้แห้ง
  • ทาครีมฆ่าเชื้อที่บาดแผลเพื่อฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียที่ยังหลงเหลือ
  • ปิดแผลด้วยผ้าปิดแผลเพื่อป้องกันบาดแผลจากเชื้อโรคและสิ่งสกปรกและเปลี่ยนผ้าปิดแผลเป็นประจำ
  • ล้างมือทุกครั้งหลังทำแผลเสร็จและไม่ลืมที่จะปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยในการล้างมือทุกครั้ง

รีบพบแพทย์ในทันทีหากเลือดไม่หยุดไหลและมีสัญญาณของอาการติดเชื้อ เช่น มีรอยแดง หรือรอยบวมช้ำ

ความเชี่ยวชาญ ของเรา