ข้ามไปยังเนื้อหา
noneซักรีด

เสื้อผ้าสะอาดถูกสุขอนามัย

ปกป้องเสื้อผ้าของสมาชิกในครอบครัว

ไม่ได้มีแต่คุณเท่านั้นที่ซักผ้าด้วยน้ำเย็น เนื่องจากความบอบบางของเนื้อผ้าและเพื่อการประหยัดพลังงาน ทุกวันนี้คนทั่วไปจึงซักผ้าด้วยน้ำที่อุณหภูมิประมาณ 30-40 องศาสเซลเซียส อย่างไรก็ดี น้ำที่อุณหภูมิ ต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส ไม่อาจทำลายแบคทีเรียและเชื้อโรคอื่นๆ ที่แฝงตัวอยู่บนผ้าได้ ทำให้แบคทีเรียและเชื้อโรคแพร่กระจายไปยังเสื้อผ้าชิ้นอื่นๆ ในถังซัก ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ

ในการประกอบกิจกรรมระหว่างวันแบคทีเรียอาจแฝงตัวอยู่บนเสื้อผ้าคุณเสื้อผ้าที่มีโอกาสปนเปื้อนมากที่สุดคือเสื้อผ้าที่สัมผัสกับร่างกายโดยตรงหรือที่มีการใช้งานกับบริเวณที่อาจมีการแฝงตัวของเชื้อโรคในที่พักอาศัย เสื้อผ้าดังกล่าวอาจรวมถึงชุดชั้นใน ถุงเท้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า ผ้าอ้อมเด็ก ชุดออกกำลังกาย เครื่องนอน และผ้าเช็ดโต๊ะหรือผ้าที่ใช้ในครัวขณะประกอบอาหารอย่างไรก็ดีเสื้อผ้าที่มิได้สัมผัสกับร่างกายโดยตรงอันได้แก่เสื้อผ้าที่สวมใส่ภายนอกมีโอกาสน้อยกว่าที่จะเป็นแหล่งแพร่เชื้อ  เว้นแต่จะถูกปนเปื้อนด้วยอาเจียนหรือสิ่งปฏิกูลอื่นๆ

ความเสี่ยงในการติดเชื่ออาจเพิ่มขึ้นอย่างมากในกรณีต่อไปนี้

 • เมื่อสมาชิกในครอบครัวมีอาการท้องเสียหรืออาเจียน
 • เมื่อสมาชิกในครอบครัวมีผิวหรือแผลติดเชื้อ 
 • เมื่อสมาชิกในครอบครัวมีภูมิคุ้มกันการติดเชื้อในระดับต่ำ

คุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเสื้อผ้าของคุณสะอาดถูกสุขอนามัยอย่างแท้จริงมิใช่เพียงดูสะอาดเท่านั้น

 • สำหรับเสื้อผ้าหรือผ้าที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีเชื้อโรคแฝงอยู่ ซักผ้าดังกล่าวด้วยน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส
 • ในกรณีที่ไม่สามารถซักผ้าด้วยน้ำร้อนจัดได้หรือคุณต้องการที่จะซักด้วยน้ำอุณหภูมิต่ำกว่า 60  องศาเซลเซียส คุณควรแช่เสื้อผ้าก่อนซักด้วย เดทตอล ลอนดรี แซนิไทเซอร์ เพื่อผ้าที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค
 • ซักผ้าที่ใช้หรือที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น ผ้าเช็ดจานชาม แยกจากผ้าชนิดอื่น
 • ก่อนการซักผ้าอ้อมต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลออกจากผ้าด้วยกระดาษชำระและทิ้งปฏิกูลในชักโครก  จากนั้นซักผ้าดังกล่าวด้วยน้ำร้อน (อุณหภูมิสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส) แยกจากผ้าชนิดอื่น
 • หากคุณซักเสื้อผ้าของเจ้าตัวน้อย(ยกเว้นผ้าอ้อม)รวมกับเสื้อผ้าอื่นๆของผู้ใหญ่คุณควรเติมน้ำยาฆ่าเชื้อลงในถังซักเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเสื้อผ้าของเจ้าตัวน้อยจะสะอาดถูกสุขอนามัย
 • หากสมาชิกคนหนึ่งคนใดในครอบครัวหรือลูกน้อยมีอาการเจ็บป่วยซักเสื้อผ้าของสมาชิกดังกล่าวแยกจากเสื้อผ้าของสมาชิกอื่นและเติมน้ำยาฆ่าเชื้อลงในถังซักเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค
 • ปั่นหรือตากผ้าให้แห้งโดยเร็วที่สุดหลังซัก(ห้ามปล่อยให้ผ้าชื้นค้างคืน) เพราะเชื้อโรคที่แฝงตัวในผ้าจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว 
 • ยิ่งน้ำที่ใช้ซักผ้ามีอุณหภูมิสูงเท่าใดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้นและเพื่อหยุดการเพิ่มจำนวนของเชื้อโรคและแบคทีเรียในถังซัก คุณควรให้เครื่องทำงานด้วยอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส หรือที่อุณหภูมิสูงสุดของเครื่องสัปดาห์ละครั้งหลังการใช้งาน เปิดถาดผงซักฟอกค้างไว้เพื่อให้ด้านในแห้ง
 • ล้างมือให้สะอาดหลังจากสัมผัสกับผ้าที่สกปรก

ความเชี่ยวชาญ ของเรา