ข้ามไปยังเนื้อหา
noneMRSA

MRSA

เรียนรู้เกี่ยวกับ MRSA และวิธีการป้องกันการติดเชื้อด้วยการมีสุขอนามัยที่ดี

"เอ็มอาร์เอสเอ" หรือ Methicilin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) คือ เชื้อแบคทีเรียที่พัฒนาจนเกิดอาการต่อต้าน หรือที่เราเรียกว่าการดื้อยา โดยเฉพาะประเภทยาปฏิชีวนะ ดังนั้นเมื่อเกิดการติดโรคจากเชื้อประเภทนี้ จึงทำให้รักษาได้ยากกว่าการติดเชื้อจากแบคทีเรียประเภทอื่นๆ ในบางครั้ง 
เราจึงเรียกเชื้อโรคประเภทนี้ว่า Super-bug MRSA

แม้ว่า MRSA อาจสามารถทำให้เกิดอาการติดเชื้อทางผิวหนัง ในระดับความรุนแรงเพียงปานกลาง 
แต่มันก็ยังสามารถก่อให้เกิดระดับความรุนแรงที่สาหัสขึ้นในกลุ่มคนไข้บางกลุ่ม เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และในเด็กทารกแรกเกิด

 ภาวะการติดเชื้อจาก MRSA จะพบได้มากในโรงพยาบาลและสถานพักฟื้นของผู้ป่วย เนื่องด้วยสถานที่เหล่านี้มักจะเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการที่ร่างกายเปิดรับเชื้อ เช่น แผลผ่าตัด โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยที่กำลังพักรักษาตัว ซึ่งร่างกายมักจะมีภูมิต้านทานในระดับต่ำ จึงสามารถเกิดการติดเชื้อโรค
ได้ง่าย ทั้งจากการพบปะติดต่อกับผู้คน ด้วยเหตุนี้ การแพร่กระจายของเชื้อโรค MRSA จึงเป็นไปได้มากในสถานที่ดังกล่าว โดยเฉพาะเมื่อไม่มีการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี 

อาการของการติดเชื้อจากโรค MRSA แตกต่างกันไปตามจุดที่พบการติดเชื้อบนร่างกาย ซึ่งในบางกรณี อาจรุนแรงถึงขั้นเกิดภาวะเสี่ยงชีวิตได้

เชื้อ MRSA สามารถแพร่กระจายโดยผ่านทางการสัมผัสทางผิวหนังกับผู้ป่วยซึ่งติดเชื้อ MRSA 
หรือแม้กระทั่งการสัมผัสกับผู้ที่มีเชื้อแบคทีเรียแฝงอยู่โดยไม่แสดงอาการ

เชื้อ MRSA ยังสามารถอยู่รอดได้เป็นระยะเวลานาน จุดที่สามารถพบเชื้อ MRSA ได้ ตัวอย่างเช่น 
วัสดุตกแต่งแผล ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูเตียง หรือเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ดังนั้นมันจึงยิ่งเพิ่มสรรถภาพ
การแพร่กระจายให้กับเชื้อ MRSA

อาการติดเชื้อ MRSA ทางผิวหนัง

 • มีหนอง
 • ฝี
 • ผื่นคัน
 • มีไข้สูง
 • รู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัว

ผิวหนังอักเสบจากเชื้อ MRSA

 • บวมแดง
 • มีอาการแสบร้อนที่ผิวหนัง

การติดเชื้อ MRSA แบบรุนแรงและแพร่กระจาย

 • มีการติดเชื้อในกระแสเลือ Sepsis
 • มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
 • มีไข้ขึ้นสูงกว่า 38°C
 • ปอดบวม
 • เยื่อบุหัวใจอักเสบติดเชื้อ
 • มีการอักเสบของกระดูก และไขกระดูก
 • ข้ออักเสบติดเชื้อ

Prevention Tips

ฝึกให้มีสุขนิสัยที่ดี

 • วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือการฝึกให้มีสุขนิสัยที่ดีอยู่เสมอ
 • ล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดอยู่เสมอและเช็ดมือให้แห้งด้วยกระดาษเช็ดมือทุกครั้งหลังการเข้าห้องน้ำ 
  รวมไปถึงก่อนและหลังการรับประทานอาหาร 
 • เมื่อไปเยี่ยมคนชรา ณ สถานรับเลี้ยงคนชรา หรือไปเยี่ยมผู้ป่วย ณ โรงพยาบาล คุณต้องล้างมือ
  ให้สะอาดและใช้เจลล้างมืออนามัยก่อนไปอยู่บริเวณข้างเตียงของผู้ที่คุณไปเยี่ยม ล้างมือให้สะอาดอีกครั้งหลังเสร็จกิจเยี่ยมและควรหลีกเลี่ยงการนั่งบนเตียงของผู้ที่คุณไปเยี่ยมเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
  ของเชื้อ MRSA มายังเสื้อผ้าที่คุณสวมใส่

การทำความสะอาดผ้าอย่างถูกสุขลักษณะ

 •  หากต้องดูแลผู้ป่วยที่มีเชื้อ MRSA คุณต้องทำความสะอาดผ้าเช็ดตัว เครื่องนอน และเสื้อผ้า
  ด้วยน้ำร้อนอุณหภูมิสูงสุด (สูงกว่า 60 องศาเซลเซียส) และอาจเติมน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ลงในถังซัก
  เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค

การดูแลบาดแผล

 • เพื่อป้องกันการติดเชื้อในกระแสโลหิต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการปฐมพยาบาลบาดแผล
  และรอยถลอกด้วยการทำความสะอาดและปิดด้วยผ้าปิดแผลชนิดกันน้ำ

ความเชี่ยวชาญ ของเรา