ข้ามไปยังเนื้อหา
noneโรคติดเชื้อที่เกิดจากน้ำ

โรคติดเชื้อที่เกิดจากน้ำ

โรคติดเชื้อที่เกิดจากน้ำคืออะไรและมีลักษณะการแพร่กระจายอย่างไร?

โรคติดเชื้อที่เกิดจากน้ำเป็นอันตรายที่ผู้คนจำนวนมากบนโลกต้องประสบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา องค์การอนามัยโลก (WHO) และยูนิเซฟประมาณการว่าเป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วย
กว่าร้อยละ 80 และหนี่งในสามของผู้ป่วยในประเทศกำลังพัฒนาที่เสียชีวิต ในรายงานอีกฉบับ 
องค์การอนามัยโลกประมาณการว่าร้อยละ 88 ของโรคติดเชื้อที่เกิดจากน้ำเกิดจากการดื่มและใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่ไม่ปลอดภัยและไม่ถูกสุขอนามัย

ทั้งนี้ น้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยน้ำในปริมาณที่มากถึงร้อยละ 70 จากความต้องการของร่างกาย คนปกติควรดื่มน้ำประมาณ 6-8 แก้วต่อวัน

โรคติดเชื้อที่เกิดจากน้ำเกิดจากสาเหตุหลักสองประการได้แก่

 • อันตรายจากสารเคมีและมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ระดับของสารเคมีที่เป็นอันตราย 
  ไนเตรทหรือโลหะหนักในน้ำที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางอุตสาหกรรมหรือการใช้สารเคมี
  มากเกินไปในการเกษตรกรรม
 • อันตรายที่เกิดจากสารจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าทำให้น้ำปนเปื้อน
  ด้วยเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และปรสิตต่างๆ อันเป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วยในมนุษย์ การปนเปื้อน
  ในลักษณะนี้โดยมากมักเกิดจากการที่น้ำสัมผัสกับสัตว์ ขยะ หรือสิ่งปฏิกูลของมนุษย์ อุจจาระหนักเพียงหนึ่งกรัมมีจุลินทรีย์สูงถึงแสนล้านตัว

โรคติดเชื้อที่เกิดจากน้ำมีมากมายหลายชนิด ตั้งแต่อาการท้องเสียและอหิวาตกโรค ไปจนถึงโปลิโอและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคดังกล่าวเป็นโรคร้ายแรงและอาจสร้างความยากลำบากให้กับผู้ติดเชื้ออย่างแสนสาหัส อย่างไรก็ดี การป้องกันโรคดังกล่าวสามารถกระทำได้เพียงผปฏิบัติตามขึ้นตอนเพื่อการปกป้องตนเองจากโรคติดเชื้อที่เกิดจากน้ำและความเจ็บป่วยอื่นๆ 

 • ท้องเสียและกระเพาะและลำไส้อักเสบ
 • ปวดท้องหรือปวดเกร็งบริเวณช่องท้อง
 • ไทฟอยด์
 • บิด
 • อหิวาตกโรค
 • เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • พยาธิกินี
 • ตับอักเสบ
 • โปลิโอ

วิธีการป้องกัน

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำที่อุปโภคและบริโภคเป็นน้ำที่สะอาด ปราศจากโคลนเลนหรือเม็ดทราย การขจัดสารปนเปื้อนที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทำได้ด้วยวิธีการกรอง
 • ดื่มน้ำที่สะอาดและปลอดภัย โดยเลือกดื่มเฉพาะน้ำที่ได้รับการกรองและฆ่าเชื้อด้วยอุปกรณ์หรือสารที่ทำให้น้ำบริสุทธิ์และไม่ดื่มน้ำที่ยังไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโดยเด็ดขาด
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำที่กักเก็บไว้สะอาดและปลอดภัยสำหรับการใช้งาน
 • ในกรณีของน้ำที่กักเก็บไว้เพื่อใช้ชำระล้างร่างกายหรือสิ่งสกปรก คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อฆ่าเชื้อโรคผสมลงในน้ำเพื่อกำจัดแบคทีเรียที่เป็นอันตราย
 • ฝึกสุขนิสัยในการมีมือที่สะอาดโดยล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ ก่อนการประกอบและรับประทานอาหาร
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารทุกชนิดที่จะรับประทานได้ผ่านการล้าง ทำความสะอาด และปรุงจนสุกทั่วดีแล้วเพื่อกำจัดแบคทีเรียและเชื้อโรคอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย
 • เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันบรรดาโรคร้ายที่สามารถป้องกันได้

ความเชี่ยวชาญ ของเรา