ข้ามไปยังเนื้อหา
noneไข้หวัดนก

ไข้หวัดทั่วไปและไข้หวัดใหญ่

เรียนรู้เกี่ยวกับไข้หวัดทั่วไปและไข้หวัดใหญ่และวิธีการป้องกันการติดเชื้อด้วยการมีสุขอนามัยที่ดี

เรียนรู้อาการและความแตกต่างของไข้หวัดทั่วไปและไข้หวัดใหญ่และศึกษาว่าการมีสุขอนามัยที่ดี
จะช่วยปกป้องคุณและครอบครัวจากเชื้อโรคอันตรายได้อย่างไร

ไข้หวัดทั่วไปและไข้หวัดใหญ่แพร่กระจายจากคนสู่คน การรับเชื้อนั้นเกิดขึ้นได้หลายทาง รวมถึง:

 • การสูดอากาศที่มีละอองไวรัสซึ่งเกิดจากการไอ จาม หรือสนทนาของผู้ที่มีอาการหวัดและไข้หวัดใหญ่
 • การสัมผัสกับวัตถุหรือพื้นผิวที่มีการปนเปื้อน เช่น การสัมผัสกระดาษทิชชูที่ผู้ติดเชื้อใช้แล้ว ลูกบิดประตู มือจับ หรือโทรศัพท์ และใช้มือดังกล่าวจับที่จมูกหรือดวงตา
 • หลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ

ไข้หวัดทั่วไปและไข้หวัดใหญ่แตกต่างกันอย่างไร?

บางครั้งยากที่จะบอกความแตกต่างระหว่างไข้หวัดทั่วไปและไข้หวัดใหญ่เนื่องจากทั้งคู่ล้วนเกิดจาก
เชื้อไวรัส ไม่ใช่แบคทีเรีย ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถรักษาไข้หวัดทั่วไปและไข้หวัดใหญ่ได้ด้วย
ยาปฏิชีวนะ อย่างไรก็ดี อาการของไข้หวัดทั่วไปมักไม่รุนแรงเท่าไข้หวัดใหญ่และจะไม่พัฒนาไปเป็นอาการเจ็บป่วยที่ซับซ้อนอย่างในกรณีของไข้หวัดใหญ่

ลักษณะของอาการหวัดทั่วไป

อาการหวัดทั่วไปเกิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบหายใจช่วงบน ไวรัสดังกล่าวรวมถึง rhinoviruses, respiratory syncytial virus (RSV), parainfluenza virus, adenovirus และ coronavirus หลังจากรับเชื้อประมาณ 10-12 ชั่วโมง อาการต่างๆ จะเริ่มปรากฏ ซึ่งได้แก่ 

 • น้ำมูกไหล
 • เจ็บหรือระคายคอ
 • ไอ
 • จาม
 • มีไข้ต่ำ (มักเกิดในเด็ก)

ลักษณะของอาการไข้หวัดใหญ่

ไวรัสไข้หวัดใหญ่มีอยู่สามประเภท ไวรัสประเภท A คือประเภทที่พบบ่อยที่สุดในมนุษย์และในอาการของโรคบางชนิดในสัตว์ ประเภท B พบน้อยกว่าประเภทแรกและมีความรุนแรงของอาการน้อยกว่า ประเภท C เป็นไข้หวัดใหญ่ชนิดอ่อนซึ่งไม่ค่อยพบ อาการของโรคไข้หวัดใหญ่มักรุนแรงกว่าไข้หวัดทั่วไปและอาจสังเกตได้ด้วยลักษณะของอาการต่อไปนี้

 • ไข้ฉับพลัน (ตั้งแต่ 39 องศาเซลเซียสขึ้นไป)
 • ไอแห้ง
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
 • ปวดศีรษะ
 • เจ็บคอ
 • อ่อนล้าอย่างมาก
 • น้ำมูกไหลหรือคัดจมูก
 • คลื่นไส้ อาเจียน และท้องร่วง (มักเกิดในเด็ก)

การเป็นไข้หวัดกินระยะเวลานานเพียงใด

ในช่วงเชื้อฟักตัวอาจกินเวลาราว 1-3 วัน ซึ่งในช่วงเวลานั้นคุณก็อาจเป็นพาหะเชื้อให้ผู้อื่นติดต่อได้
โดยไม่รู้ตัว

คนส่วนใหญ่สามารถมีอาการดีขึ้นได้หากเป็นไข้หวัด อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ไวรัสไข้หวัดอาจนำไปสู่โรคหลอดลมอักเสบ ปอดบวมและในกรณีที่หายากอาจเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

สุขอนามัยที่ดีจะสามารถช่วยป้องกันไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ได้อย่างไร?

สุขอนามัยที่ดีสามารถช่วยป้องกันและหยุดการเติบโตของไวรัสไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่จากการ
แพร่กระจายในที่พักอาศัยของคุณ

 • ปิดปากและจมูกด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอและจาม
 • ทิ้งกระดาษทิชชูที่ใช้แล้วในถังขยะและล้างมือให้สะอาด
 • หากอยู่ในที่ที่ไม่มีน้ำและสบู่ ควรใช้เจลล้างมืออนามัย
 • ล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่และน้ำหรือใช้เจลล้างมืออนามัย
 • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่มีการสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ เช่น ประตู มือจับ ราวจับ และก๊อกน้ำ
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคหวัดหรือไข้หวัดใหญ่

ผู้ที่มีอาการหวัดหรือเป็นไข้หวัดใหญ่

หยุดอยู่กับบ้านและพยายามหลีกเลี่ยงการพบปะติดต่อกับบุคคลอื่นๆ นอกจากนี้ คุณควรดื่มน้ำสะอาด
ในปริมาณที่เพียงพอ และหากในกรณีจำเป็น คุณควรใช้ยาแก้ปวด ลดไข้เพื่อช่วยบรรเทาอาการ 
อีกสิ่งที่สำคัญคือคุณควรรักษาสุขอนามัยของตนเองอยู่เสมอ

ความเชี่ยวชาญ ของเรา