ข้ามไปยังเนื้อหา
noneไข้หวัดนก

ไข้หวัดนก

เรียนรู้เกี่ยวกับไข้หวัดนกและวิธีการป้องกันการติดเชื้อด้วยการมีสุขอนามัยที่ดี

มนุษย์มิใช่สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวในโลกที่สามารถรับเชื้อไวรัสหวัด สัตว์ชนิดอื่นก็เช่นเดียวกัน แมว สุนัข โค สุกร และนกล้วนมีไวรัสหวัดที่สัตว์แต่ละชนิดต้องเผชิญ ไข้หวัดนกจะส่งผลต่อสัตว์ปีก (รวมถึงไก่ เป็ด ไก่งวง และห่าน) นกป่า นกเลี้ยง เช่น นกแก้ว

โรคไข้หวัดนกมีหลายชนิดและส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่พบน้อยมาก 
โรคไข้หวัดนกอาจทำอันตรายร่างกายของมนุษย์ในระดับที่รุนแรง การแพร่กระจายของเชื้อโรคมักเกิดจากการสัมผัสกับนกที่ได้รับเชื้อ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือนกบางตัวที่ได้รับเชื้อไข้หวัดนกก็ไม่มีอาการเจ็บป่วย
แต่อย่างใด นั่นหมายถึง นกที่แลดูสุขภาพดีทุกประการก็อาจแพร่เชื้อโรคที่อาจทำอันตราย
ต่อร่างกายมนุษย์ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคไข้หวัดนก อาการ และวิธีการป้องกันได้ด้วยข้อมูลต่อไปนี้

โรคไข้หวัดนกแพร่กระจายโดยการสัมผัสกับนกที่ติดเชื้อโดยตรงเป็นระยะเวลานาน ทั้งที่มีชีวิต
และที่ตายแล้ว รวมถึงการสัมผัสกับมูลนกหรือการสูดหายใจละอองอากาศหรือของเหลวจากการจาม
ของนกที่ติดเชื้อ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการฆ่า ตอน หรือเตรียมสัตว์ปีกที่ติดเชื้อเพื่อการประกอบอาหารด้วย แม้ว่ามักไม่พบการแพร่เชื้อโรคไข้หวัดนกจากมนุษย์สู่มนุษย์ แต่การระบาดของโรคก็เกิดขึ้นได้จากการสัมผัสกับนกที่ติดเชื้อโดยตรงและอาการดังกล่าวก็มีความรุนแรงถึงชีวิต

ระยะฟักตัวของโรคไข้หวัดนกคือ 2-8 วัน ซึ่งยาวนานกว่าไข้หวัดปกติ ทั้งนี้ ในผู้ป่วยบางรายอาจยาวนานถึง 17 วัน

ระยะแพร่เชื้อของโรคไข้หวัดนกคือ 7 วัน นับจากวันที่อาการเริ่มแรกของโรคไข้หวัดนกปรากฏ 
ทั้งนี้ ในมนุษย์ เชื้อโรคไข้หวัดนกจะหยุดแพร่กระจายหลังจากมีอาการมาเป็นเวลา 5 วัน

อาการของโรคไข้หวัดนกมีดังนี้

  • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
  • อ่อนล้า
  • มีไข้
  • ไอและน้ำมูกไหล
  • ในบางรายมีเลือดออกบริเวณเหงือกและจมูก
  • ท้องเสียหรืออาเจียน
  • ปวดศีรษะ
  • หอบ

อาการของโรคไข้หวัดนกนั้นคล้ายคลึงกับอาการของไข้หวัดทั่วไป (นอกจากเลือดออกบริเวณเหงือกหรือเลือดกำเดาไหล) ดังนั้น หากคุณมีอาการอย่างหนึ่งอย่างใดข้างต้น คุณไม่ควรสันนิษฐานว่าตนเองได้รับเชื้อไข้หวัดนก หากกังวล กรุณาติดต่อแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณ

ธีการป้องกัน

แทบจะไม่มีอะไรที่คุณสามารถทำได้ เพื่อหยุดการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดนกในหมู่นก แต่การปกป้องคุณและครอบครัวที่คุณรักจากโรคดังกล่าวสามารถทำได้หลายวิธี

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับนกชนิดต่างๆ:

เพื่อลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อในช่วงเวลาที่ไข้หวัดนกกำลังระบาด คุณไม่ควรไปตลาดค้านก
หรือสัตว์มีชีวิตและหลีกเลี่ยงฟาร์มสัตว์ปีกหรือพื้นผิวใดๆ ที่อาจปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลจากนกทุกชนิด 
และที่สำคัญต้องไม่สัมผัสนก ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต

ล้างมือเป็นประจำ:

เช่นเดียวกับการป้องกันไข้หวัดทั่วไป การล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่สามารถหยุดการแพร่กระจายของ
เชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วยได้ หากคุณสัมผัสกับนกหรือสิ่งปฏิกูลของนก ล้างมือให้สะอาด
ด้วยสบู่และน้ำสะอาด

ความเชี่ยวชาญ ของเรา