ข้ามไปยังเนื้อหา
noneไวรัสโคโรนาคืออะไร?

เดทตอลฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) ได้หรือไม่?

ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์เดทตอลต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์ SAR-COV-2

ทางบริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงความคืบหน้าของทางบริษัทฯ ในสถานการณ์ปัจจุบันต่อการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ SAR-COV-2 ทางบริษัทฯแม่ ได้ให้ทางห้องปฏิบัติการ “Microbac” ที่เป็นห้องปฏิบัติการอิสระในประเทศสหรัฐฯ เพื่อทำการทดสอบผลิตภัณฑ์เดทตอลต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้ โดยทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าผลการทดสอบผลิตภัณฑ์เดทตอลนั้นมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ SAR-COV-2 มากกว่า 99.9% ตีพิมพ์บทคัดย่องานวิจัยในวารสาร The American Journal of Infection Control (AJIC)

โดยวิธีการทดสอบทางห้องปฏิบัติการนั้นได้ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพของสารสำคัญต่างๆที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อ โดยสารฆ่าเชื้อดังกล่าวเป็นส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์เดทตอลในรูปแบบและสูตรต่าง ๆ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพสารสำคัญในการฆ่าเชื้อในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์ “เดทตอล” แล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน ซึ่งได้ผลการฆ่าเชื้อเป็นที่น่าพอใจเช่นเดียวกัน

ในสถานการณ์วิกฤติด้านสาธารณสุขในปัจจุบันนี้ ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบด้วยการนำเสนอข้อเท็จจริงจากทางวิทยาศาสตร์ให้กับลูกค้า และเมื่อบริษัทฯ ได้นำข้อมูลวิจัยนี้ไปยื่นให้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้พิจารณาอนุมัติตามประเภทผลิตภัณฑ์แล้ว ทางบริษัทฯ จึงจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อผู้บริโภคต่อไป

ความเชี่ยวชาญ ของเรา