ข้ามไปยังเนื้อหา
noneไวรัสโคโรนาคืออะไร?

ไวรัสโคโรนาคืออะไร?

กลุ่มไวรัสที่ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วย ซึ่งมีตั้งแต่การเป็นไข้ธรรมดาจนถึงระดับที่รุนแรง

ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) ไวรัสโคโรนา คือ กลุ่มไวรัสที่ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วย ซึ่งมีตั้งแต่การเป็นไข้ธรรมดาจนถึงระดับที่รุนแรง เช่น ไวรัส MERS (Middle East Respiratory Syndrome) และ SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)  

  ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) คืออะไร? 

 ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) คือ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกจากการระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน การแพร่ระบาดของไวรัสจากคนสู่คนนั้นโดยปกติแตกต่างกันตามชนิดของไวรัส ไวรัสบางชนิดสามารถติดต่อกันได้ง่าย ในขณะที่บางชนิดติดต่อกันได้ยาก ปัจจุบัน นักวิจัยกำลังทำการศึกษาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อให้เข้าใจการแพร่ระบาด ความรุนแรง และลักษณะอื่น ๆ ของไวรัสชนิดนี้มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีตัวบ่งชี้ว่า ไวรัสดังกล่าวสามารถแพร่ระบาดจากคนสู่คนได้ 

  รู้จักอาการของไวรัสโคโรนา 

 จากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) ของสหรัฐฯ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจในระดับกลางถึงรุนแรง ซึ่งอาการจะประกอบด้วย 

มีไข้ ไอ หายใจลำบาก โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเชื่อว่า อาการของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) อาจปรากฏภายในระยะเวลา 2-14 วันนับตั้งแต่ได้รับเชื้อ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นการเทียบเคียงจากระยะฟักตัวของไวรัส MERS ในอดีต 

  ไวรัสโคโรนาแพร่ระบาดได้อย่างไร? 

 ศนย์ควบคุมและป้องกันโรคเชื่อว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเกิดจากผู้ติดเชื้อสู่ผู้อื่นผ่าน 

  • อากาศ โดยการไอและจาม 
  • การสัมผัสตัวกันอย่างใกล้ชิด เช่น การสัมผัสและจับมือ 
  • การสัมผัสสิ่งของหรือพื้นผิวที่มีไวรัสอยู่ แล้วใช้มือจับปาก จมูก หรือตา ก่อนล้างมือ 
  • การสัมผัสอุจจาระ ซึ่งเป็นกรณีที่พบไม่บ่อย 

ปัจจุบัน ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) เกิดขึ้นได้ง่ายเพียงใด ซึ่งนักวิจัยกำลังอยู่ระหว่างศึกษาการแพร่ระบาด ความรุนแรง และลักษณะอื่น ๆ ของไวรัสชนิดนี้อยู่ 

  จะป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนาได้อย่างไร? 

วิธีที่ดีที่สุด คือ การป้องกันตนเองจากการได้รับเชื้อไวรัส ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแนะนำวิธีการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสระบบทางเดินหายใจอย่างง่าย ๆ ซึ่งรวมถึง 

  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย 
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสตา จมูก และปาก ด้วยมือที่ไม่สะอาด 
  • ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที หากไม่สามารถทำได้ ให้ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแทน 
  • หมั่นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสิ่งของและพื้นสัมผัสที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ 
  • ไม่ออกนอกบ้านเวลารู้สึกป่วย 
  • ใช้กระดาษทิชชู่ปิดจมูกและปากเมื่อไอหรือจาม และทิ้งกระดาษทิชชู่ลงในถังขยะทุกครั้ง 

เหมือนโรคติดต่อทุกประเภท สุขภาพอนามัยที่ดีมีส่วนช่วยในการควบคุมการระบาดของโรค อย่างไรก็ดี คำแนะนำทางการแพทย์ที่ดีที่สุด คือ ผู้ที่มีอาการบ่งชื้ว่าอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา ควรเข้ารับคำปรึกษาจากสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด โดยอาจโทรศัพท์หาผู้ให้บริการทางการแพทย์ก่อนเดินทางไปรักษา และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับอาการและประวัติการเดินทาง เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาและลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อของตนเองสู่ผู้อื่น 

  เดทตอลฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) ได้หรือไม่? 

ไวรัสโคโรนาชนิดนี้เป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ซึ่งไม่เคยตรวจพบมาก่อนในมนุษย์ จึงยังไม่เคยได้รับการทดสอบกับผลิตภัณฑ์ของเรา เราจะทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับพาร์ทเนอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับไวรัสชนิดดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์เดทตอล น้ำยาฆ่าเชื้อโรค   ได้เคยสาธิตให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพต่อไวรัสที่คล้ายคลึงกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) มาแล้วเมื่อใช้ตามคำแนะนำในการใช้ 

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐฯ (CDC) และองค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค ดังนี้ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ 

 และเว็บไซต์ขององค์กรอนามัยโลก ดังนี้ 

- https://www.who.int/health-topics/coronavirus for additional information. 

- https://www.who.int/health-topics/coronavirus 

- https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ 

- https://www.cdc.gov/coronavirus/about/transmission.html 

ความเชี่ยวชาญ ของเรา