Breadcrumbs

การดูแลเด็กแรกเกิด

คำแนะนำและเคล็ดลับในการรับทารกกลับบ้าน

ไม่มีอะไรจะตื่นเต้นเท่ากับการพาลูกน้อย กลับบ้านเป็นครั้งแรก เป็นช่วงเวลาที่คุณจะจดจำ ไม่รู้ลืม แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ ในการเลี้ยงดูทารกแล้ว ช่วงเวลาดังกล่าว ก็เป็นช่วงเวลาที่น่าประหวั่นอยู่ไม่น้อย การเลี้ยงดูทารกที่บ้านนั้นมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังและป้องกันมากมาย แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือต้องป้องกันมิให้ทารกเจ็บป่วยหรือติดเชื้อ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นหน้าที่ที่เราต้องให้ ความช่วยเหลือ โดยคุณสามารถศึกษาเคล็ดลับสุขอนามัยในการเลี้ยงดูทารก ตั้งแต่การเปลี่นผ้าอ้อม การอาบน้ำ ไปจนถึง การป้อนนม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกน้อยของคุณ จะได้เริ่มต้นชีวิตด้วยสุขภาพที่แข็งแรง