เดทตอล น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตัวยาคลอโรไซลีนอล 500ml

No image available

สรรพคุณฆ่าเชื้อโรค : เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อ 99.9% เมื่อทดสอบในหลอดทดลอง

คุณสมบัติของสินค้า

  • ใช้ชำระล้างบาดแผล แผลสัตว์กัดหรือแมลงต่อย
  • ใช้เพื่ออนามัยส่วนตัว
  • ใช้เพื่อสุขอนามัยในครัวเรือน
  • ใช้สำหรับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้**

สินค้ามีจำหน่ายค่ะ: 50 มล. 100 มล. 250 มล. 500 มล. 750 มล. 1,200 มล. 5,000 มล. กลิ่น กลิ่นน้ำมันสน (Pine Oil)

ใช้ชำระล้าง

บาดแผล แผลสัตว์กัดหรือแมลงต่อย: ใช้น้ำยาเจือจาง 5% หรือใช้น้ำยา 1 ฝา(21 มล.) ผสมน้ำอุ่น 420 มล.
การผดุงครรภ์: ใช้น้ำยาเจือจาง 2.5% หรือใช้น้ำยา 1 ฝา (21 มล.) ผสมน้ำอุ่น 840 มล.
ใช้เพื่ออนามัยส่วนตัว

อาบน้ำ: ใช้น้ำยา 1 ฝา (21 มล.)ผสมน้ำอาบ
ขจัดรังแค: ใช้น้ำยาเจือจาง 2.5% หรือใช้น้ำยา 1 ฝา (21 มล.) ผสมน้ำอุ่น 840 มล.
ใช้เพื่อสุขอนามัยในครัวเรือน**

แช่เสื้อผ้า: ใช้น้ำยา 1 ฝา(21 มล.) ผสมน้ำ 840 มล.
ป้องกันการติดเชื้อทั่วไป: สำหรับเช็ดพื้น ใช้น้ำยาเจือจาง 2.5 % หรือใช้น้ำยา 6 ฝา (126 มล.) ผสมน้ำ 5 ลิตร
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้**

ใช้น้ำยาเจือจาง 5% หรือน้ำยา 1 ฝา (21 มล.) ผสมแอลกอฮอล์ 70% 420 มล.**เพื่อครอบคลุมในการฆ่าเชื้อโรคได้หลายชนิด ควรแช่ทิ้งไว้อย่างน้อย 5 นาที