ไวรัสโคโรนา คืออะไร?

ไวรัสโคโรนา คืออะไร?

ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) ไวรัสโคโรนา คือ กลุ่มไวรัสที่ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วย ซึ่งมีตั้งแต่การเป็นไข้ธรรมดาจนถึงระดับที่รุนแรง เช่น ไวรัส MERS (Middle East Respiratory Syndrome) และ SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) คืออะไร?

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) คือ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกจากการระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน การแพร่ระบาดของไวรัสจากคนสู่คนนั้นโดยปกติแตกต่างกันตามชนิดของไวรัส ไวรัสบางชนิดสามารถติดต่อกันได้ง่าย ในขณะที่บางชนิดติดต่อกันได้ยาก ปัจจุบัน นักวิจัยกำลังทำการศึกษาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อให้เข้าใจการแพร่ระบาด ความรุนแรง และลักษณะอื่น ๆ ของไวรัสชนิดนี้มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีตัวบ่งชี้ว่า ไวรัสดังกล่าวสามารถแพร่ระบาดจากคนสู่คนได้