โรคบิด

โรคบิดคือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือการติดเชื้ออะมีบาในลำไส้ซึ่งก่อให้เกิดอาการท้องเสียชนิดมีเลือดหรือมูกปน การแพร่กระจายของโรคบิดมักเกิดจากสุขอนามัยที่ไม่ดีโดยผู้ป่วยมักได้รับเชื้อ
จากการรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อน เรียนรู้สาเหตุของโรค ลักษณะการแพร่กระจาย 
และวิธีป้องกันตนเองจากโรคบิดทั้งขณะพำนักในที่พักอาศัยหรือขณะเดินทางไปต่างประเทศ

Causes

โรคบิดเกิดจากสาเหตุหลักสองประการดังต่อไปนี้

  • โรคบิดชนิดไม่มีตัว (shigellosis) เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย shigella ในอุจจาระซี่งมักพบในประเทศที่มีสุขอนามัยไม่ดี
  • โรคบิดที่เกิดจากอะมีบา (amoebiasis) เกิดจากปรสิตเซลล์เดียวที่มีชื่อว่า Entamoeba histolytica 
    ที่มักพบในเขตร้อน

โรคบิดทั้งสองชนิดมักเกิดจากการมีสุขอนามัยที่ไม่ดีและการัรบประทานอาหารปนเปื้อน

Symptoms

อาการโดยทั่วไป ได้แก่

  • ท้องเสียโดยมีเลือดหรือมูกร่วมด้วย
  • ช่องท้องบีบเกร็ง
  • คลื่นไส้
  • อาเจียน
  • ปวดท้อง
  • มีไข้สูง

Prevention Tips

ล้างมือเป็นประจำ

ด้วยสบู่และน้ำสะอาดก่อนการประกอบหรือรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ำ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ:

ไม่ใช้ผ้าขนหนู เครื่องนอน จานชามช้อมส้อมร่วมกับผู้ป่วยจนกว่าผู้ป่วยจะหายเป็นปกติ

หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำจากก๊อกน้ำในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง:

 ต้มน้ำหรือฆ่าเชื้อน่ำก่อนดื่มทุกครั้งหรืออาจเลือกดื่มน้ำบรรจุขวดเพื่อความปลอดภัย

ระมัดระวังอาหารที่รับประทานหากอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง:

หลีกเลี่ยงการรับประทานผลไม้หรือผักดิบ เว้นแต่เป็นผลไม้ที่ต้องปอกก่อนการรับประทาน เช่น กล้วย 
และหลีกเลี่ยงการดื่มนมหรือรับประทานอาหารที่ผลิตจากนม เว้นแต่จะเป็นนมที่ผลิตโดยกรรมวิธีที่สะอาด
ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารข้างถนนเนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะมั่นใจได้ถึงความสะอาดในการเตรียมและประกอบอาหาร และพยายามหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเติมน้ำแข็งในเครื่องดื่มเพราะน้ำแข็งอาจผลิตจากน้ำก๊อก ทั้งนี้ เว้นแต่คุณจะทราบที่มาของน้ำที่ใช้ผลิตน้ำแข็ง

Frequently Asked Questions

น้ำก๊อกเป็นน้ำที่สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย

แม้จะไม่ใช่ทุกกรณี แต่ในหลายประเทศทั่วโลก สุขอนามัยยังไม่ใช่เรื่องที่
ผู้คนให้ความสำคัญมากนัก ทำให้แ��คทีเรียและเชื้อโรคที่เป็นอันตราย
เล็ดลอดปนเปื้อนกับแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของคนในพื้นที่
และในหลายกรณีอาจปนเปื้อนกับน้ำก๊อก คุณจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าน้ำที่คุณใช้เป็นน้ำที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและแบคทีเรีย
ก่อนการใช้งาน หรือเลือกดื่มเฉพาะน้ำดื่มบรรจุขวดหากทำได้

ฉันมีร่างกายที่แข็งแรง ฉันไม่ป่วยหรอก

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอาจสามารถรับมือและจัดการกับแบคทีเรีย
หลากหลายชนิดที่เราสัมผัสในแต่ละวัน แต่ไม่มีมนุษย์บนโลกนี้ที่มีภูมิคุ้มกัน
โดยธรรมชาติในการรับมือกับโรคบิด ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค หรือไวรัสตับอักเสบ ซึ่งล้วนเป็นเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ 
คุณจึงควรใส่ใจกับสุขอนามัยและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่จัดเตรียมโดยไม่ถูกสุขลักษณะ