Breadcrumbs

สุขอนามัยของห้องน้ำและแหล่งรวมเชื้อโรค

เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งรวมเชื้อโรคในห้องน้ำ

คุณทราบหรือไม่ว่าโถชักโครกที่น่าจะอุดมไปด้วยแบคทีเรียและเชื้อโรคอื่นๆ นั้น มีอันตรายน้อยมาก
ต่อสุขภาพของคุณเพราะเป็นบริเวณที่มักได้รับการเอาใจใส่ทำความสะอาดอยู่เสมอ ด้วยผลิตภัณฑ์
ทำความสะอาด 
ในทางกลับกัน บริเวณที่พบว่ามีแบคทีเรียแฝงตัวอยู่มากมายคือบริเวณที่ต้องมีการสัมผัสบ่อยครั้ง
ในแต่ละวัน (เช่น ฝารองนั่ง ปุ่มกดหรือคันโยกชักโครก ก๊อกน้ำ ฯลฯ)

เพื่อสุขอนามัยที่ดีในห้องน้ำ คุณควรให้ความสำคัญกับแหล่งรวมเชื้อโรคในห้องน้ำ

บริเวณที่มีเชื้อโรคมากที่สุด 4 จุดในห้องน้ำ

พื้นผิวที่มักถูกสัมผัส:

วัสุด อุปกรณ์ ตลอดจนข้าวของเครื่องใช้บางชนิดในห้องน้ำ เช่น ปุ่มกดหรือคันโยกชักโครก ฝารองนั่ง 
ก๊อกน้ำ ลูกบิดประตู และถังขยะ อาจมีการปนเปื้อนกับเชื้อโรคระหว่างการใช้งานในแต่ละวัน 
และหากในบ้านคุณมีเจ้าตัวน้อยที่เห็นการกดชักโครกหรือการเปิดน้ำเล่นเป็นเรื่องบันเทิง 
คุณยิ่งต้องรักษาความสะอาดของอุปกรณ์ดังกล่าว โดยอาจใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่สามารถ
ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคได้โดยไม่ทิ้งสารเคมีตกค้าง

ผ้า/ฟองน้ำ:

ผ้าและฟองน้ำที่ใช้ในการทำความสะอาดห้องน้ำอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเมื่อถูกทิ้งไว้ให้เปียกชื้น 
คุณจึงควรหมั่นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อผ้าและฟองน้ำโดยทำความสะอาดแยกจากกันในน้ำร้อน (อุณหภูมิสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส) หรือโดยการจุ่มลงน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เจือจางแล้ว

ของใช้เพื่ออนามัยส่วนบุคคล:

ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟันหรือแปรงขัดเล็บ อาจมีการปนเปื้อนและเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค 
จึงควรเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวในที่ที่ห่างไกลจากเชื้อโรคและล้างให้สะอาดและเป่าให้แห้งทันทีหลังใช้งาน 

อย่าลืมล้างมือให้สะอาด:

มือของคนเราคือหนึ่งในตัวการแพร่กระจายเชื้อโรคที่สำคัญ คุณจึงควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ