สอนเด็กประถมให้มีสุขนิสัยที่ดี

แชร์บทความนี้

เจ้าตัวน้อยแสนซนของคุณหยิบจับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวซึ่งล้วนเต็มไปด้วยเชื้อโรคที่ไม่สามารถ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า คุณอาจเฝ้าสังเกตมือของลูกน้อยและให้เขาทำความสะอาดมือทุกครั้ง
หลังเข้าห้องน้ำและก่อนการรับประทานอาหาร แต่คุณจะทำอย่างไรเมื่อพวกเขาไปโรงเรียน? 
คุณจะทราบได้อย่างไรว่าลูกของคุณได้ปฏิบัติตามสุขนิสัยที่ได้รับการฝึกฝนเมื่ออยู่ที่บ้าน? 

โรงเรียนเป็นสถานที่ที่เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายได้อย่างง่ายดาย ด้วยเป็นแหล่งรวมเด็กจำนวนมาก
ซึ่งมีที่มาต่างกันและมีโอกาสสัมผัสกัน เด็กเพียงคนเดียวที่ไม่ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดีก็เพียงพอแล้วที่จะแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังเด็กอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก

ในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศกำลังพัฒนา เด็กกว่าสองพันคนเสียชีวิตทุกวันด้วยอาการของโรคที่สามารถป้องกันได้อย่างอาการท้องเสีย และส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้อย่างง่ายดายเพียงล้างมือ
ให้สะอาดด้วยสบู่

เดทตอลลงทุนในโครงการด้านการศึกษาจำนวนมากที่จัดขึ้นทั่วโลกเพื่อให้ความรู้กับเด็กเล็กในวัยเรียนเกี่ยวกับสุขนิสัยเพื่อการมีสุขภาพที่ดี โดยจัดการเรียนการสอนให้สนุกสนานและให้เด็กได้มีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนรู้

  • ในปี 2556 เราได้ให้ความรู้ด้านสุขอนามัยในการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่กับเด็กทั่วโลกกว่า 63 ล้านคน โดยให้ความรู้กับครูของพวกเขาเพื่อให้บรรดาครูทั้งหลายสอนสุขนิสัยที่ดีนี้ให้กับเด็ก
  • ในประเทศจีน เราทำลายสถิติโลกในสองรายการ คือร่วมมือกับองค์กร Save the Children 
    และคณะกรรมการเพื่อการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ ในชุมชนในมณฑลอันฮุย เด็กนักเรียนกว่า 2571 คน ทำลายสถิติโลกในการจับมือต่อกันได้ยาวที่สุด โดยมีผู้ใหญ่ 366 คน ที่เข้าร่วมในกิจกรรมการล้างมือเพื่อสุขอนามัยที่ดี
  • ในสหรัฐอเมริกา Lysol ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่ถือกำเนิดในสหรัฐอเมริการ่วมมือกับองค์ระดับชาติ
    สององค์กรเพื่อจัดทำโครงการ "ส่งเสริมสุขนิสัยเพื่อสุขภาพที่ดี" เพื่อให้ความรู้กับเด็กในวัยเรียนทั่วสหรัฐอเมริกา

เดทตอล เชื่อในพลังของความรู้ด้านสุขอนามัย เพราะความรู้นี่เองคือเป้าหมายและแก่นหลักที่เรามุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้ครัวเรือนต่างๆ มีสุขภาพที่ดี ห่างไกลความเจ็บป่วย