ให้ความรู้กับคุณแม่มือใหม่เกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดี

แชร์บทความนี้

การมีลูกเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นสำหรับคุณแม่มือใหม่ทุกคน เป็นความรับผิดชอบอันใหญ่หลวง
ที่มาพร้อมความสุขและอิ่มเอมใจ ในช่วงเวลานี้ การปกป้องลูกน้อยให้ห่างไกลจากอาการเจ็บป่วย
และการติดเชื้อต่างๆ คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเนื่องจากทารกแรกเกิดมีโอกาสได้รับเชื้อง่ายกว่าคนทั่วไป
เพราะระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายยังไม่พัฒนาเต็มที่

เดทตอล มีประสบการณ์ด้านสุขอนามัยกว่า 80 ปี และมีความสนใจและความมุ่งมั่นในการปกป้อง
ทารกแรกเกิดจากการติดเชื้อทุกรูปแบบ นี่คือเหตุผลที่ในแต่ละปี เราได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการ
เลี้ยงดูทารกแรกเกิดกับคุณแม่มือใหม่ทั่วโลกกว่า 8 ล้านคน

เราร่วมงานกับองค์กรพัฒนาเอกชน และบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพจำนวนมากเช่นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาเด็กเล็ก พยาบาลผดุงครรภ์ และหน่วยงานของรัฐในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก เพื่อให้ความรู้กับคุณแม่มือใหม่เกี่ยวกับสุขนิสัยและสุขอนามัยในการดูแลรักษาสุขภาพของทารกแรกเกิดและสมาชิก
ในครอบครัว สุขอนามัยในเด็กเป็นเรือ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในแต่ละปี เด็กกว่า 800,000 คน 
ต้องเสียชีวิตลงจากอาการท้องเสีย ซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยง่ายดายเพียงดูแลรักษาสุขอนามัยให้ดี

เรามีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือคุณแม่มือใหม่ สอนให้พวกเธอเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพของเธอและสมาชิกในครอบครัวและสอนให้เรียนรู้ว่าด้วยความเอาใจใส่เพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยสามารถปกป้องชีวิตและสวัสดิภาพของเธอและคนที่เธอรักเพิ่มขึ้นได้อีกมาก

เดทตอลเชื่อในพลังของความรู้ด้านสุขอนามัย เพราะความรู้นี่เองคือเป้าหมายและแก่นหลักที่เรามุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้ครัวเรือนต่างๆ มีสุขภาพที่ดี ห่างไกลความเจ็บป่วย เพื่อให้เจ้าตัวน้อยเริ่มต้นชีวิต
บนโลกใบนี้อย่างสดใส