กิจกรรมเพื่อสังคม

ภารกิจด้านสุขภาพของเดทตอล โครงการและความคิดริเริ่มจากทั่วโลก

เป็นเวลากว่า 80 ปีแล้วที่เดทตอล ช่วยปกป้องครอบครัวต่างๆ ให้ห่างไกลจากโรคร้าย เราร่วมงานกับหน่วยงานและชุมชนต่างๆ ทั่วโลกเพื่อให้ความรู้ด้านสุขอนามัย
เพื่อยกระดับสุขอนามัยในครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่หรือการให้ความช่วยเหลือยามมีเหตุการณ์พิบัติภัย สิ่งที่เรามุ่งมั่นสูงสุดคือการอุทิศตนเพื่อให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดี ศึกษารายละเอียดเกี่บวกับกิจกรรมซีเอสอาร์ของเราได้ด้านล่างนี้

ให้ความรู้กับคุณแม่มือใหม่เกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดี

สอนเด็กประถมให้มีสุขนิสัยที่ดี

วันล้างมือโลก: Give Life a Hand