ผลิตภัณฑ์ของ RB เช่น เดทตอล สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์ของ RB เช่น เดทตอล สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าได้หรือไม่?

 

ไวรัสโคโรนาชนิดนี้เป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ซึ่งไม่เคยตรวจพบมาก่อนในมนุษย์ ฉะนั้นทางบริษัทจึงยังไม่มีตัวอย่างเชื้อไวรัสสำหรับใช้ในการทดสอบกับผลิตภัณฑ์เดทตอล

 

อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบจากแล็บชี้ผลว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์เดทตอลอย่างถูกต้องตามฉลากแนะนำการใช้ ผลิตภัณฑ์เดทตอล น้ำยาฆ่าเชื้อโรคมีประสิทธิภาพที่ช่วยต่อต้านเชื้อไวรัสที่คล้ายคลึงกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

 

องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทุกคนหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำสะอาด หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแทน