การตั้งครรภ์

31 PREGNANCY 740X400

คำแนะนำระหว่างตั้งครรภ์เพื่อการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยและเป็นสุข

การดูแลเอาใจใส่ทารกในครรภ์เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ทารกยังไม่เป็นตัว สำหรับคุณแม่มือใหม่แล้ว
คุณคงมีคำถามมากมายเกี่ยวกับการตั้งครรภ์
แม้กระทั่งคุณแม่ที่เคยผ่านการตั้งครรภ์มาแล้ว
บางครั้งก็ยังต้องการความช่วยเหลือ
และคำแนะนำ

คุณสามารถศึกษาบทความของเราเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ซึ่งจะเผยเคล็ดลับสุขภาพและคำแนะนำเกี่ยวกับสุขลักษณะในที่พักอาศัย

311 STAYING HEALTHY DURING PREGNANCY 200X200

การมีสุขภาพดีระหว่างตั้งครรภ์

ติดตามคำแนะนำด้านสุขอนามัยตลอดระยะเวลาตั้งครรภ์เพื่อหลีกเลี่ยงอาการเจ็บป่วยด้วยโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ หรือท้องเดิน และเคล็ดวิธีแก้อาการแพ้ท้อง

312 PREPARING FOR BABY ARRIVAL 200X200

การเตรียมความพร้อมรับทารกแรกเกิด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คำนึงถึงประเด็นด้านสุขอนามัยขณะจัดทำรายการตรวจสอบขณะตั้งครรภ์ ศึกษาวิธีการจัดเตรียมสถานที่เลี้ยงเด็กที่ปลอดเชื้อโรคและเตรียมความพร้อมในการคลอดที่บ้านหรือที่โรงพยาบาลกับเดทตอล

313 PREGNANCY TIPS AND STAGES 200X200

ช่วงของการตั้งครรภ์และเคล็ดลับขณะตั้งครรภ์

ศึกษาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงของการตั้งครรภ์และเคล็ดลับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตขณะตั้งครรภ์ รวมถึงการปรับสุขอนามัยของตัวคุณเองและที่พักอาศัยไปกับเดทตอล

Top of Page