30 YOUR FAMILY 1120X340

ครอบครัวของคุณ

เคล็ดลับและคำแนะนำ

ด้วยประสบการณ์กว่า 80 ปี ในการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี เรามีเคล็ดลับสุขภาพดีสำหรับคุณและทุกคนในครอบครัว

31 PREGNANCY 740X400

การตั้งครรภ์

การดูแลเอาใจใส่ทารกในครรภ์เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ทารกยังไม่เจริญเติบโต เรียนรู้วิธีการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และมีความสุข
ด้วยเคล็ดลับระหว่างตั้งครรภ์จาก เดทตอล

32 NEWBORN CARE 740X400

การดูแลเด็กแรกเกิด

อะไรจะตื่นเต้นไปกว่าการพาลูกน้อยเข้าบ้าน
เป็นครั้งแรก เรียนรู้วิธีการเลี้ยงลูกน้อย
อย่างถูกสุขอนามัย ให้มีสุขภาพดีและมีความสุข
โดยปกป้องเขาจากแบคทีเรียอันตราย
ด้วยเคล็ดลับจากเดทตอล

33 INFANT AND TODDLER DEVELOPEMENT 740X400

พัฒนาการของทารกและเด็กวัยหัดเดิน

ปกป้องเจ้าตัวน้อยจากเชื้อโรคด้วยเคล็ดลับสุขอนามัยสำหรับเด็กในวัยหัดเดิน เคล็ดลับและคำแนะนำจากเดทตอล สำหรับเด็กในช่วงฟันงอกและการฝึกเข้าห้องน้ำ

Top of Page