• ASL 50Ml300x600px
  เดทตอล น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
 • ASL 100Ml300x600px
  เดทตอล น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
 • ASL 250Ml300x600px
  เดทตอล น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
 • ASL 500Ml300x600px
  เดทตอล น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
 • ASL 750Ml300x600px
  เดทตอล น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
 • ASL 1200Ml300x600px
  เดทตอล น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
 • ASL 5000Ml300x600px
  เดทตอล น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

สรรพคุณฆ่าเชื้อโรค : เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อ 99.9% เมื่อทดสอบในหลอดทดลอง

กลิ่น

 • กลิ่นน้ำมันสน (Pine Oil)

มีจำหน่ายในขนาด:

 • 50 มล.
 • 100 มล.
 • 250 มล.
 • 500 มล.
 • 750 มล.
 • 1,200 มล.
 • 5,000 มล.