ครัวสะอาด

52 HEALTHY KITCHEN

ดูแลหัวใจของบ้านให้สะอาดถูกสุขลักษณะ

สำหรับหลายครอบครัวแล้ว ห้องครัวเปรียบเสมือนหัวใจของบ้าน สถานที่ซึ่งสมาชิก
ในครอบครัวมารวมตัวกันเพื่อรับประทานอาหาร พูดคุย สอนการบ้าน ฯลฯ ในขณะเดียวกัน
ก็เป็นสถานหนึ่งในสถานที่ที่มีเชื้อโรคมากที่สุดในบ้าน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเพื่อการมีสุขอนามัยที่ดีเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคอันเป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่างๆ เช่น
อาหารเป็นพิษ เป็นต้น เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของความสะอาดในห้องครัวและวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในห้องครัว

521 KITCHEN HOTSPOTS 200X200

สุขอนามัยในห้องครัวและจุดเฝ้าระวัง

สุขอนามัยที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับห้องครัวที่สะอาดปลอดภัย เรียนรู้เกี่ยวกับจุดที่ต้องเฝ้าระวังเชื้อโรคในห้องครัว เพื่อให้หัวใจของบ้านสะอาดและปลอดภัย

522 FOOD SAFETY 200X200

ความปลอดภัยของอาหารและสุขอนามัย

คุณสามารถหลีกเลี่ยงอาการอาหารเป็นพิษด้วยคำแนะนำด้านสุขอนามัยในห้องครัว เพียงจดจำและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 4 ข้อ คือ ระวังการแพร่เชื้อ, รักษาความสะอาด, ปรุงอาหารให้สุก และเก็บรักษาอาหารโดยการแช่เย็น

Hand Wash Advice Med

ครัวสะอาดปราศจากเชื้อโรค : มือสะอาดมีอนามัย

การล้างมือให้สะอาดถูกสุขลักษณะ เป็นสิ่งที่ง่าย รวดเร็ว ที่จะช่วยทำให้ครัวสะอาด ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและยังปกป้องคนในบ้านไม่ให้ป่วยi...

Top of Page