50 HEALTHY HOMES LANDING PAGE 1120X340

บ้านสะอาดสุขภาพดี

คำแนะนำในการทำให้บ้านสะอาดถูกสุขอนามัย

เดทตอลมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 80 ปี ในการปกป้องคุณจากเชื้อโรคร้าย และเรามุ่งมั่นที่จะเห็นคุณและสมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพที่ดี ด้วยเหตุนี้ เราจึงคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงแต่จะทำให้บ้านของคุณสะอาดสดชื่น แต่ยังช่วยปกป้องสมาชิกในครอบครัวที่คุณรักจากเชื้อโรคร้ายที่เป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วย
คุณสามารถดูข้อมูลที่จำต้องรู้เพื่อการทำความสะอาดที่พักอาศัยให้ถูกสุขอนามัยได้จากรายละเอียดดังนี้ 

52 HEALTHY KITCHEN

ครัวสะอาด

สำหรับหลายครอบครัวแล้ว ห้องครัวเปรียบเสมือนหัวใจของบ้าน เรียนรู้วิธีการทำให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพดีด้วยห้องครัวที่ถูกสุขลักษณะด้วยเคล็ดลับในการทำความสะอาดห้องครัวและการจัดเตรียมอาหารที่ปลอดภัย

54 HEALTHY BATHROOM 740X400

ห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ

การทำความสะอาดห้องน้ำให้ถูกสุขอนามัยนั้นเป็นเรื่องท้าทายไม่ใช่น้อย แต่ด้วยประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเดทตอลl คุณและสมาชิกในครอบครัวสามารถมีชีวิตที่ดี ถูกสุขอนามัย และการทำความสะอาดห้องน้ำก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

55 LAUNDRY 740X400

เสื้อผ้าสะอาดถูกสุขอนามัย

ในการประกอบกิจกรรมระหว่างวัน แบคทีเรียอาจแฝงตัวอยู่บนเสื้อผ้าคุณ ปกป้องครอบครัวที่คุณรักโดยการแช่เสื้อผ้าก่อนซักด้วย เดทตอล ลอนดรี แซนิไทเซอร์ เพื่อผ้าที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค

511 HOME HYGIENE HOTSPOTS 740X400

บริเวณที่ต้องดูแลสุขอนามัยในที่พักอาศัย

ครอบครัวที่มีความสุขคือครอบครัวที่มีสุขภาพดี สมบูรณ์แข็งแรง ครอบครัวจะมีสุขภาพดีได้ก็ด้วยการมีสุขอนามัยที่ดี กล่าวคือ การใส่ใจรักษาสุขอนามัยในครัวเรือนเพื่อป้องกันโรคอันเกิดจากแบคทีเรีย

Top of Page